שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ויחי: אתה גר או אתה חי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

באנגלית כששואלים: בן כמה אתה? אומרים: How old are you? - כמה אתה זקן? למשל, התשובה: I am 50 years old – אני חמישים שנים זקן. אחד סיפר לי שהוא מכיר אחד בן שמונים וחמש, שכששואלים אותו: How old are you?, הוא אומר: I am 85 years young - אני שמונים וחמש שנים צעיר, במקום שמונים וחמש שנים זקן.

בהתחלת פרשת ויחי, התורה מספרת: "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה" (בראשית מז, כח). יש לשאול למה התורה אומרת כמה שנים יעקב אבינו היה במצרים. לפני כמה פסוקים, התורה כבר אמרה שהוא היה בן מאה שלושים והוא נפטר בגיל מאה ארבעים ושבע, פשיטא שהוא היה שבע עשרה שנים שם. למה לפרט?

התשובה נמצאת בשאלה אחרת. בפרשה שעברה, פרשת ויגש, כשיעקב אבינו פגש את פרעה, פרעה שאל אותו: "כמה ימי שני חייך"? יעקב אמר: "ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה, מעט ורעים, היו ימי חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי מגוריהם" (שם מז, ח-ט). תשובה מסובכת! למה לא אמר פשוט: מאה שלושים שנה?! מה זה"ימי שני מגורי" ומה זה "ימי חיי"?

המלבי"ם ובעלי המוסר מסבירים: יש זמן שאדם חי אבל באמת לא כל רגע הוא חי, אלא הוא גר על פני כדור הארץ. יעקב אבינו אמר לפרעה: אתה שואל כמה שנים חייתי או כמה שנים גרתי על פני כדור הארץ? כי הרבה שנים גרתי על פני כדור הארץ ולא חייתי, כי עשיו עשה לי צרות, לבן גם עשה לי צרות, הבת שלי נחטפה, הבן שלי נעלם, ולא יכולתי להינחם, וכל זה לא חיים. אז אם אתה שואל על ימי מגורי, אז מאה שלושים. אבל אם אתה שואל על ימי חיי, זה פחות, כי מפני כל הצרות, יורדים הרבה שנים, שהם לא היו ימי חיים אלא ימי מגורים.

אצל שרה אמנו זה לא היה ככה, כל יום חיים היה חיים. "ויהיו חיי שרה מאה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה" (שם כג, א). אלו שני חייה או שני מגוריה? "שני חיי שרה"! כל החיים שלה היו חיים.

וכן אברהם אבינו. כתוב: "ואברהם זקן בא בימים" (שם כד, א). יש מסבירים שאברהם אבינו בא עם כל הימים שלו, כי כל הימים שלו היו חיים.

וכן יוסף הצדיק. כשאחיו סיפרו ליעקב שהוא חי במצרים, יעקב אמר: "רב עוד יוסף בני חי", אפילו בטומאת מצרים הוא חי!

וכשיוסף התגלה לאחיו, הוא אמר: "אני יוסף, העוד אבי חי" (שם מה, ג). אבל הוא ידע שיעקב חי? אלא הוא שואל את אחיו: אתם הרגתם את אבינו, הוא עדיין חי, אחרי מה שעשיתם לו?

לכן, למה התורה אמרה "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה", כשמתמטיקה פשוטה אומרת לנו כן, לומר לנו שבימים שהוא היה עם יוסף בנו, הוא היה חי, בלי צרות.

וכאמור, באנגלית שואלים: כמה אתה זקן, לא כן בעברית. אנו שואלים: בן כמה אתה? בן הכוונה צעיר. כמה צעיר אתה? כמה אתה חי כצעיר, עם חיות, עם אנרגיה, עם כח.

אז השאלה תמיד: לא כמה שנים אדם גר על פני כדור הארץ אלא כמה שנים הוא חי על פני כדור הארץ?

  • פורסם בשאילת שלמה 577