שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת וזאת הברכה: חובה להיות תלמיד חכם

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת וזאת הברכה: חובה להיות תלמיד חכם

[עריכה: יוסף אברמסון]


האם כל אחד צריך ללמוד תורה? האם לימוד תורה והתגדלות בתורה שייך לכל עם ישראל או רק ליחידים? תשובה: זה שייך לכל עם ישראל. שנאמר: "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" (דברים לג ד). כותב הרמב"ם בהל' תלמוד תורה כי כתר כהונה לזרע אהרון, כתר מלכות לזרע דוד ואילו כתר תורה מונח בפני כולם. מי שרוצה יבוא ויקח שנאמר תורה צוה לנו משה וגו' (הל' ת"ת ג א). ישיבה זה בשביל לגדל תלמידי חכמים. תלמידי חכמים לאו דווקא פרופשונאלים שזה המקצוע שלהם, אלא ת"ח רופא ות"ח סנדלר, ת"ח אדריכל ות"ח נגר. כל עם ישראל חייבים, צריכים ויכולים להיות תלמידי חכמים! בשביל זה צריך לא לבזבז זמן אלא להקדיש כל רגע פנוי ללימוד תורה. זה מלבד שזה מביא ברכה כי זה רצון ד' , זה גם מביא ברכה לעם ישראל, לאדם ולמשפחה. חזק ואמץ!


  • פורסם בשאילת שלמה 358