שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ואתחנן - עבודת ה' שבאהל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת ואתחנן: עבודת ד' שבאוהל

[עריכה: יוסף אברמסון]

"לך אֱמֹר להם שובו לכם לאהליכם" (ה כז). כי לפני מתן תורה היו צריכים איש ואשתו להיפרד לשלושה ימים. לא שהקשר בין איש לאשתו לא טוב. אלא הקשר בינינו לרבש"ע הוא לעילא ולעילא. אבל אחרי מתן תורה "שובו לכם לאהליכם". חוץ ממשה רבינו שנצטווה "ואתה פה עמוד עמדי" (שם, כח) . אבל אנחנו לא משה רבינו . אנחנו חוזרים לאוהלים וזה לא סותר . כי זה רצונו של רבונו של עולם, שנעסוק בדברי קדושה עליונים ונשגבים כדי שמתוך הדברים האלה נשוב לאוהלינו לעבודת ד'. לדביקות של עבודת ד' שבאוהליכם. כי הקשר בין איש לאשתו הוא סוג של עבודת ד'. כמובן אפשר שהקשר הזה יהיה תועלתי. יכול להיות שיהיה גם קשר מוסרי-הגיוני- אנושי- רציונלי. אבל גם יכול להיות שהוא עבודת ד'. חזק ונתחזק ונזכה.


  • פורסם בשאילת שלמה 399