שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת ואתחנן: בית של קדושה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת ואתחנן: בית של קדושה

[עריכה: יוסף אברמסון]


"וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך". אומר הרמב"ם בהל' מזוזה כי יש לאדם שלושה "מזכירים" שלא יחטא: תפילין ציצית ומזוזה. למה צריכים שלושה מזכירים? כי כל אחד מזכיר באופנים אחרים ובתנאים שונים. המזוזה מזכירה כי הבית צריכה להיות בית של תורה ושל קדושה. לכן כל רגע שאדם נכנס לבית ורואה את המזוזה נהוג שמניח ידו על המזוזה . (לנשק לא כתוב בפירוש רק ישים ידו ויזכור). הרמב"ם אומר שיש לאדם הרבה מזכירים כי אדם עסוק בהבלים.

בסוגיא במסכת שבת (לב ב) מובא בעבור מה ילדים מתים - בעוון מזוזה. הרמב"ם מסביר במשל שאם אין בבית מזוזה זה רומז כי חסר בבית קדושה. אם אין קדושה אין זכות קיום לילדים. זה גם לא הכוונה כי בפועל הילדים מתים. אלא לומר שחייהם אינם חיים. אז כמו שצריך קדושה בחיי הפרט כך צריך לבית. בית של קדושה שאדם תורם קדושה ומקבל ממנו קדושה, טהרה ומדות טובות. זה מה שעלינו לזכור בעבודת ד' כל פעם שאנו רואים את המזוזה.


  • פורסם בשאילת שלמה 349