שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת האזינו - דרך ארץ קדמה לתורה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת האזינו: דרך ארץ קדמה לתורה

[עריכה: יוסף אברמסון]

בפרשת האזינו נאמר: "עם נבל ולא חכם" (דברים לב ו). דרוש כאן הסבר, כי פשוט שמי שהוא נבל הוא לא חכם. גם לא מובנת ההשוואה. כי "חכם" הכוונה שמלא בחכמה ואילו "נבל" הוא מנוול. לכן התרגום מתרגם: "עמא דקבילו אוריתא ולא חכימו". "לא חכם" מתורגם "ולא חכימו" זה ברור. אבל כיצד מתורגם "נבל" לדברי שבח "דקבילו אוריתא"?

אלא מובא באורות התורה כי אמנם קבלנו את התורה אבל היינו מנובלים ולא חכמים. הכיצד? כי דרך ארץ קדמה לתורה. המוסר הטבעי קודם לתורה. אך אפשר לקבל את התורה ולהיות חסר מוסר טבעי וכו'. להיות נבל (אורות התורה, יב ה). זו השאלה : האם התורה נתנה לאנשים חכמים או לאנשים טפשים? תשובה: היא ניתנה לאנשים חכמים. כי כל מה שאפשר להשיג ע"י השכל אין צורך שיהיה כתוב בתורה. אדרבה, אם אדם ילמד תורה ויהיה חסר מוסר טבעי התורה שלו תשתבש. מובא במ"ב (סי' שמג ס"ק ט) כי בכל מצב נלחץ על ילד קטן לקיים מצוות אבל כן נדרוש ממנו לנהוג במוסריות ובמדות טובות.


  • פורסם בשאילת שלמה 407