שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת במדבר: כל אחד חשוב (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת במדבר מתחילה במספר בני ישראל. רש"י אומר שכיון שריבונו של עולם אוהב אותנו הוא כל הזמן סופר אותנו. משל לאדם שיש לו אוסף יקר. כל הזמן הוא סופר וסופר. כל אחד מישראל הוא יקר, הוא מיוחד. אין לו תחליף. אם היה לו תחליף הוא לא היה נברא.

בסוף תפילת עמידה של יום הכיפורים אנו אומרים "אלוקי עד שלא נוצרתי איני כדאי". פירוש: במשך אלפי שנים שלא נוצרתי "איני כדאי". סימן שלא הייתי נצטרך. אולם בשנייה שהייתי נצרך - ד' ברא אותי. כי כל אחד יש לו תפקיד מיוחד. איך ידע האדם מה תפקידו? אין צורך שידע. הוא צריך למלא חובתו ונסיבות החיים מכתיבות. אבל שלא יאמר אדם מי אני הדל והחדל, מה אני כבר שווה, מה אני כבר מועיל? לא נכון אומר בעל נפש החיים (פרק א שער א). כל אדם עושה תיקונים עצומים בעולמות העליונים ועל ידי זה משפיע טובה וברכה.

"לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם" (סנהדרין לז א). אומר מרן הרב קוק זו לא גאווה פסולה אלא גאווה ענוותנית. כי אני אומר כי בשבילי נברא העולם אבל גם בשבילך. כל אחד בשבילו נברא העולם. כל אחד הוא יקר, חשוב ולא ניתן להחלפה ע"י ריבונו של עולם.

  • פורסם בשאילת שלמה 547