שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת בלק: להיות צנוע

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת בלק: להיות צנוע

[עריכה: יוסף אברמסון]


"מה טבו אהליך יעקב" (במדבר כד ה). רש"י מביא דברי חז"ל "על שראה פתחיהם שאינן מכוונין זה מול זה". כלומר ששבית אחד לא רואים מה קורה אצל השני. כלומר צניעות. צריך להיות צנוע. בכלל גם כשאדם הוא לבד הוא צריך להיות צנוע. גם כשאחרים לא רואים. גם איש ולא רק אשה. כמו שכתוב בקיצור שו"ע בהתחלה (ג א): אדם גם לבד בחדרו בחושך צריך להיות צנוע כי מלא כל הארץ כבודו. ק"ו אשה שצריכה להיות צנועה. ק"ו כשאחרים רואים צריך להיות צנוע. המהר"ל בנתיב הצניעות משייך את הצניעות לענווה .שאדם לא יבליט את עצמו. יהיה מופנם בכל דבר. ישמור לעצמו ולא יציג. הרבה פעמים מוזכר הביטוי "אדם צנוע ועניו". זה הולך יחד. ערכו של האדם צריך להיות בתוך עצמו ולא מה שהוא מראה כלפי חוץ.


  • פורסם בשאילת שלמה 344