שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרשת בחוקותי: אין תחליף לעמל בתורה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת בחוקותי: אין תחליף לעמל בתורה

[העריכה: יוסף אברמסון]


"אם בחקתי תלכו" (ויקרא כו ג). למה "תלכו"? עדיף לומר 'תקיימו'. אם את חוקותי תקיימו! אלא הליכה זה במובן של מאמץ. כדברי רש"י "שתהיו עמלים בתורה". התורה היא עמל. “יגעתי ומצאתי תאמין" (מגילה ו ב). אם האדם יגע ומצא זה אמיתי. אי אפשר למצוא תורה ללא יגיעה וזה מתקיים. אם אומר יגע ולא מצא מצא ולא יגע זה לא נכון. גם בתוספתא מופיע "השונה ואינו עמל כזורע ולא קוצר" (פרה ד ד).

יש החושבים שצריך לארגן את החינוך ואת הלמידה לילדים בצורה כזאת שלא יצטרכו לעמול, שיהיה להם נעים. טעות! צריך לארגן שיהיה נעים ושיזכרו אבל לא בלי עמל. להיפך! העמל גם יוצר את האהבה.

יש פסוק "כדב שכול" (הושע יג ח). הכוונה לדובה. כאשר לוקחים לדובה את הילד היא נורא כועסת. מדוע דווקא דב ולא בע"ח אחר? מפרש הרד"ק כי כאשר נולד הדב הקטן הוא מכוסה בשליה קשה. הדובה צריכה לקרוע את השליה בעדינות אחרת היא גם תפצע את הקטן. זה עמל רב הלוקח זמן רב ועקב זה היא מתאהבת בו. לכן מי שפוגע בולד שלה אי-אפשר לתאר את זעמה. הרי במה שעמלים אוהבים.


  • פורסם בשאילת שלמה 335