שיעורי הרב שלמה אבינר

פרסומות בעלונים- מבזה את התורה?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר