שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פרסום דברים שליליים על אנשי ציבור (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

התקשורת, ראש הממשלה והלינץ'


שאלה: האם מותר לפרסם באמצעי התקשורת השונים (רדיו טלוויזיה ועיתונים), דברים שליליים ופוגעים על אישי ציבור חשובים כגון ראש ממשלה?


תשובה: ודאי שלא! זהו לשון הרע! לשון הרע חמור, כיוון שהוא מוכפל במספר האנשים השומעים, על סמך דברי החפץ חיים, שחמור יותר לשון הרע המסופר לשני אנשים מאשר לאדם אחד, ולרדיו בלבד מקשיבים כמיליון אנשים. מליון עברות של לשון הרע!

אם אותו לשון הרע הוא גם שקר, הרי יש לו גדר נוסף של מוציא שם רע. כמה יש להצטער על כמות השקרים הנשפכת בתקשורת על אנשים רבים שמבזים ומשפילים אותם. אותם אנשים מתביישים, כואבים ואינם יודעים איפה להחביא את עצמם.

שומו שמים! ברומא העתיקה, כל מוציא דיבה היה נענש קשות, בקנסות ובבית-סוהר, ואנחנו, עם קדוש, מתירים דברים כאלה?!

אמנם יש לפעמים "לשון הרע לתועלת", כגון להציל אדם מפגיעה בחייו, אם בגופו או ברכושו. כגון גדליה בן אחיקם, שבא אליו יוחנן בן קרח ואמר לו: היזהר, זוממים לרצוח אותך! אך גדליהו סירב להאמין והשיב לו: שקר אתה דובר! (ירמיה מ טז), לשון הרע! אל תדבר דברים כאלה! אך לצערנו, זה היה נכון, הוא אכן נרצח ונגרם אסון גדול שעליו אנו צמים בצום-גדליה. הוא החמיר יתר על המידה.

על כל פנים יש היתר של לשון הרע לתועלת, אך האם תצמח תועלת מכך שכל המדינה תדע שמדינאי פלוני קיבל שוחד? באמת, אין לזה שום תועלת וחשיבות. שמא תאמר: צריך לדעת כדי לטפל. וכי המשטרה אינה יודעת לטפל?! וכי הצופה בטלוויזיה מטפל בבעיה בביתו?! למה לספר לכולם? בושה וחרפה!

נכון שלשון הרע מותר לתועלת, אך אלו מקרים חריגים, ולא שגרה. בדומה לזה, יש איסור נסיעה ברכב בשבת, אך ודאי מותר להסיע אשתו ללדת . אך זהו יוצא מן הכלל, ויתרה מזאת, הנני מבטיח שאדם החולה בשבת והרופא אומר לו: סע, יתלבט קשות עד שיחליט לעשות זאת.

כך אם נחליט שחייבים לדבר לשון הרע על מישהו כי זה לתועלת, יש לוודא שכל התנאים שנמנים בספר חפץ חיים יתמלאו, שאי אפשר להשיג אותה תועלת בדרך אחרת, אחרי מיצוי כל האפשרויות. וכן אסור להגזים ואסור ללעוג. יש צורך בהיתר מיוחד.

בושה וחרפה שדבר זה נעשה הפקר. ישנם אנשים שבחייהם הפרטיים, לא יוציאו מפיהם מילה אחת נגד הזולת, אך בחיי ציבור נדמה להם שהכל מותר. חס וחלילה! זה חמור יותר.

כולנו צריכים לשוב על זה בתשובה.

דף תקלה - יא אדר תשע"ח