שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פריה ורביה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון

גוי בהוצז"ל

ש: האם גוי מותר בהוצז"ל?

ת: גם על זה היה עונש המבול. שבת מא א.


הפלה

ש: הרמב"ם כותב שאם יש סיכון לאם, מותר לבצע הפלה כי לעובר יש דין רודף. אבל הרי אין לו כוונות אז איך יהיה רודף?

ת: אכן יש שמסבירים לא כמו הרמב"ם: העובר לאו נפש הוא, או שדם האם אדום יותר. ועל שיטת הרמב"ם הקשו קושיות (רמב"ם רוצח א ט. אנציקלופדיה הלכתית רפואית ב 766. וכן הרב דב פרופ' פרימר. לב נדיב 177, 193, 213 – מ"צ).


התנגדות הבעל להפלה

ש: רבנים הרשו לי לבצע הפלה בגלל סכנה גופנית ונפשית שלי. בעלי מתנגד בטענה שהעובר גם שלו. הוא יכול?

ת: לא, כיוון שזה פוגע בך. ועיין שו"ת ציץ אליעזר (יד קא אות ד. וכן הרב דב פרופ' פרימר. לב נדיב 83 – מ"צ).


ציווי בית-דין על בדיקות

ש: האם בית-דין יכול לצוות על בדיקת דם כדי לקבוע אבהות לשם תשלום מזונות?

ת: כן. יש לברר האבהות. אם האב מסרב, עליו לשלם. וכן רבי סעדיה גאון ציווה על בדיקות. ספר חסידים רלב (וכן הרב דב פרופ' פרימר. לב נדיב 75 – מ"צ).


קביעת אבהות מדעית

ש: במקרה שמתעורר חשש שילד הוא ממזר, אפשר לקבוע זאת בעזרת בדיקת דם?

ת: לא. א. לא נתנה תורה לבעלי מיקרוסקופ. ב. צריך עדי ראיה ולא עדי ידיעה. ג. אולי זה מגוי (וכן הרב דב פרופ' פרימר. לב נדיב 45 – מ"צ).


זוג בלי ילדים

ש: זוג שנשואים עשר שנים בלי ילדים וחיים באהבה צריכים להתגרש?

ת: נפסק בשולחן ערוך שלא. רמ"א, וכן גם ספרדים, עיין אוצר הפוסקים (שו"ע ורמ"א אה"ע א ג. קנד י).


תרומת זרע

ש: האם תרומת זרע מותרת לאשה נשואה?

ת: אם אין פתרון אחר, מותר מגוי (שו"ת אגרות משה אה"ע א י).


פרטיות

ש: אם שואלים אותי אם אני בהריון, ואני בהריון, האם מותר לי לומר שלא, כדי שלא ייכנסו לי לפרטיות?

ת: כן. מדין פוריא (יבמות סה ב).


בצל בהריון

ש: שמעתי שאין לאכול בצל בשעת הריון. האמנם?

ת: אין לזה מקור.


מצבים קשים

ש: אשתי בהריון ב"ה, ומאז חייה קשים יותר מכל הבחינות, כיצד להתייחס אליה?

ת: צריך הרבה אהבה וסבלנות וזו עבודת ד' שלך עתה, ומצא שם דרכי התעלות, עיין שמונה קבצים א-תתלח.


הפריה מלאכותית לרווקה

ש: האם לרווקה מבוגרת שהתייאשה מנישואים מותר לבצע הפריה מלאכותית?

ת: לא. זה יוצר ילד אומלל, יתום, בלי אבא כלל, גרוע מילד אלמנה או גרושה. לעיתים גם עם הרגשה שהוא חצי גוי. אין בונים אושר לאמא על חשבון אומללותו.


ש: אם כן, אין זה איסור הלכתי אלא מוסרי?

ת: המוסר הוא גם הלכה!


ש: ואם כבר ילדה, כיצד להתייחס?

ת: מזל טוב בחיוך.


ש: זה לא סותר? מה הסיבה?

ת: ואהבת לרעך כמוך, מכל מקום.


סוף האומה

ש: עוד מעט תהיה לאיראן פצצה גרעינית וזה יהיה הסוף. אני תוהה אם בכלל כדאי להביא ילדים לעולם?

ת: שטויות. לא יהיה שום סוף. ד' יברכך בילדים רבים.