שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פצצת זמן של נישואי תערובת (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־10:48, 18 ביולי 2016 מאת Maale (שיחה | תרומות) (Maale העביר את הדף פצצת זמן של נישואי תערובת ל־פצצת זמן של נישואי תערובת (מאמר) בלי להשאיר הפניה)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

פצצת זמן של נישואי תערובת

[מ"מעייני הישועה"]


לפי תורתנו הקדושה יש מקום שיהיו בארץ גויים בתור מיעוטים, במעמד של גרים תושבים. אמנם אין בימינו דין גר תושב אבל יש אפשרות של מעין גר תושב (רמב"ם, הלכות עבודה זרה י ו, ראב"ד, כסף משנה).

על כל פנים, מיעוטים צריכים, כשמם, להיות מיעוט. אמנם דבר זה אינו כתוב בתורה בפירוש אבל הוא פשוט ומובן מאליו עד כדי כך שאין צורך לכותבו. למה לי קרא? סברא! למה לי פסוק? זו סברא!

לו היה הרב קוק חי היום בתוכינו, לדעתי היה אומר את הדברים הבאים ללא היסוס - יש בארצנו עשרות אלפי עובדים זרים שלא כחוק ויש להוציאם מיד. חוק זה חוק. לפעמים מדקדקים על אדם עקב עברה קלה כגון שהחנה את רכבו במקום שאינו מיועד לחנייה, ובצדק אוכפים חוק זה. ואם אדם חונה בעצמו בארץ שנים רבות, האם לא יאכפו חוק זה?!

וכן יש עשרות אלפי עובדים זרים שנמצאים בארצנו הקדושה באישור. את אותם עובדים זרים יש לצמצם בהדרגה ובמהירות. זו פצצת זמן של נישואי תערובת ועוד צרות רבות שמאיימות על עם ישראל. ואם תשאלו מי יעבוד במקומם של אותם עובדים זרים? התשובה היא יהודים! מאות אלפי יהודים מובטלים שאין להם עבודה. מעבר לכך, יש לסגור את כל המפעלים הכושלים שאין להם בסיס כלכלי להישרדות, עקב התחרות עם מפעלים מקבילים בחוץ-לארץ, כגון במזרח הרחוק, שבהם פועל מרוויח חמישה שקלים ליום. מפעלינו אלה הם מפעלי צדקה סמויים. אנחנו בעד מצוות צדקה, אך יש טוב יותר מצדקה: לאפשר לאנשים להתפרנס בכבוד. את כל המפוטרים יש להפנות או למפעלים עתירי מדע שבהם אין לנו תחרות עם המזרח הרחוק או לענפי השירותים, ובדרך זו לשלוח לביתם את הפועלים הזרים השוהים בארצנו, כך אני סבור שהיה הרב קוק נוהג.

בנוסף, ישנם מאות אלפי עולים שאינם יהודים ממזרח אירופה או מאתיופיה המנצלים את חוק השבות , זו שערוריה נוראה! בעיית הזוגות המעורבים היא בעיה קשה ועדינה, ולו זכינו, היינו פותרים אותה כמו בזמנו של עזרא הסופר. אבל כל משפחותיהם הגויות הקרובות והרחוקות – אין שום הצדקה שייכללו בחוק השבות.

את הבעיה הזו אי-אפשר לפתור בעזרת גיור מזויף. גיור אמיתי כולל קבלת מצוות, ובית-הדין מוודא שאכן המועמד לגרות כבר מקיים זמן רב אורח חיים דתי כהלכה. מי שהתגייר בגיור מזויף אינו אלא גוי המחופש ליהודי, ומסוכן יותר מסתם גוי, כיוון שהוא מטעה את הרבים. ההדרכה ההלכתית, שבשעת הדחק יש להקל, נכונה לגבי פרטי מצוות, אבל לא לגבי ההכרעה העיקרית אם אדם יהודי או גוי. בנפשנו הוא, ובזה אין להקל. אך חובה להקל במסגרות לגיור: סמינרים לגיור מרובים ונוחים, בתשלום מועט, ובתי-דין מיוחדים לגיור שיש להם פנאי ואהבה למתגיירים, סיוע ועזרה אחרי הגיור. שנאמר "ואהבתם את הגר".


  • פורסם בשאילת שלמה 242