שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פצירת ציפורניים (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פצירת ציפורניים

ש: נשים רבות נוהגות לשייף את הציפורניים בפצירה. מה דין הפירורים והאבקה הנוצרים על ידי שיוף זה? האם יש להקפיד לשייף רק מעל כיור וכדומה? האם בפירורים קטנים אך בעלי ממשות יותר מאבקה, יש לנהוג בהם כציפורן שנגזזה, ולהשליכם אך ורק במקום הראוי לכך? האם הרב ממליץ שלא להשתמש בפצירה?

ת: אין בזה בעיה. כיון שעניין זה הוא סגולה, אין מוסיפין. חכמים הזכירו ציפורניים (נדה יז א), ולא הזכירו אבקת ציפורניים. יתר על כן, אומרים בשם החזון איש שעל חלק של ציפורן אחת, אין צורך לנטול ידיים (בית ברוך ח"א מילואים כלל ב ס"ק מ) והוא הדין לענייננו. בסיכום, אפשר להשתמש בפצירה ואין לחשוש.