שיעורי הרב שלמה אבינר

פעילות רוחנית תרבותית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

השאלה: כבוד הרב שלום וברכה. בעיר מגורי יש פרוייקט זהות יהודית-ישראלית קהילתית שנועד לחבר בין אנשים וליצור קהילה פלורליסטית להתחדשות יהודית קהילתית [ע"פ הגדרתם בדפי המידע שלהם]. בראש הפרוייקט עומדת אשה שעורכת נישואין אזרחיים ומנהלת בית תפילה ישראלי רפורמי המשתייך לרשת "קהילת צדק" של התנועה המסורתית בישראל, ויחד איתה עוד כמה רפורמים וקונסרבטיבים. 1. האם אנשי דת רוחניים שלנו [רב, חזן,פייטן, ש"ץ, גבאי, ר"מ, מוהל, שוחט וכו'] רשאים לשתף פעולה יחד איתה בפרוייקט הכולל טיולים, קייטנות, הרצאות שבהם דעות שונות ביחס ליהדות [רוב המרצים רפורמים] בהנחה שניתן להפריד בין הפעילות הכללית בפרוייקט לבין הפעילות של אותם רפורמים בבתי התפילה הרפורמי שלהם, ובהנחה שע"י התחברות אליהם יהיה ניתן לקרב יהודים משם לתורת ישראל? 2. האם מותר לשלוח ילדים ללמוד מקרא, תהילים וכו' וכן למבוגרים לשיעורי תורה אצל אנשי דת שלנו המשתתפים בפעילות זו בעקיפין או במישרין? 3. מהי ההגדרה המדוייקת של "רפומי" ומה המקור לשם הזה וממתי זה החל בעם ישראל?