שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פסקי צניעות למרן הרב קוק (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

להחמיר. באופן כללי, יש להחמיר בהלכות צניעות לגבי נשים (לשלשה אלול א נב).

מחיצת בית כנסת. גבוהה (שו"ת אורח משפט או"ח לה).

שירה מעורבת. אסורה בתפילה (שם). אסורה בנשף לאיסוף צדקה (אגרות א בתשרי תרסו).

ריקודים מעורבים. אסורים (שו"ת עזרת כהן ל. מאמרי הראיה 342).

ציור אשה במחזורים. אסור (שו"ת עזרת כהן קח. שו"ת אורח משפט כא).

לימוד מעורב של בנים ובנות בבית ספר. אסור (אגרות הראיה ח"א עמ' שטז. ח"ב נא-נב. סג. אגרת י"ב בשבט תרצב).

בחירת נשים לתפקיד ציבורי. אסור (מאמרי הראיה 189).

נשים כבוחרות. למנוע (שם) אבל לא לעשות על זה מחלוקת (גנזי ראיה 81).

רחיצה מעורבת. איסור חמור (אוצרות הראיה א 417). וכן בהליכה בבגד ים ברחובות העיר הלוך וחזור לים (אגרת כ באדר תרצא).

צניעות לבוש נשים. איסור לבוש פרוץ (אגרת לבנות ישראל, אורות הטהרה).

מסיבת פורים לא צנועה, אסורה (כרוזי הראיה פט).

צניעות בעיתון. מחאה נגד הביטוי הלחיים האדומות של בנות הארץ (אגרות הראיה ח"ב עמ' כא). ותיאור לא צנוע (אגרות יב בשבט תרצב).

איורים לא צנועים בעיתון, המטמאים את הנפש (אגרת ד בתשרי תרצא).

הוראה במקום מעורב. מרן הרב התיר לצורך השפעת תורה ללמד בטכניון בכיתה של בחורים ובחורות (תחומין 257).

הסתכלות בנשים. מרן הרב הקפיד על שמירת עיניים מגיל צעיר (נפש הראיה כ), ומגיל תשע לא הביט בנשים (מכתבי מרום פד), וברחוב, כאשר אשה עברה, עצם עיניו (שבחי הראיה לג), אשה שהביאה לו בדיקה, לא הביט עליה (ניצני ארץ ז 223), והיו מקרובותיו שאפילו לא הכירן (ליקוטי הראיה א 934). כאשר מסר שיעור למדריכי בני עקיבא, הבנים היו מצד ימין, בנות מצד שמאל, והביט רק על הבנים, ובהמשך פנה ימין ושמאל בעיניים סגורות (בשדה הראי"ה 577). אשה צנועה שבאה לדבר איתו, השפיל עיניו וכמעט סגר אותם (שם 566).

דברי תורה וצניעות. מקומות שאמורים להיות מכוסים ושער, אסור לומר מולם דברי קדושה, אלא אם כן יעצים עיניו ויחזיר פניו, ואם זה פחות מטפח, די בעצימת עיניים (שו"ת אורח משפט יט).

שירת אשה. במסיבה ממלכתית, כאשר הופיעה זמרת, מרן הרב מיד קם ממקומו וברח (מאבני המקום יד 33).

הושטה מיד ליד. מרן הרב לא רצה לקח חפץ מידי אשה (שבחי הראיה קה. חיי הראיה רכה).

אמירת שלום ושאר ביטוי אהבה וידידות אסורים ודוחים דרך ארץ (מידות הראיה ערך צניעות).

שיחה עם אשה. מרן הרב נמנע בשיחה עם אשה כדי להפחות מחיר שכירת חדר ואמר "שבשביל אל תרבה שיחה עם אשה" כדאי לוותר על חצי רובל (לשלשה באלול א עמ' ו-ז).

  • פורסם בשאילת שלמה 619