שיעורי הרב שלמה אבינר

פלאפון כשר

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם חייבים לקנות פלאפון כשר, כיצד יש להשתמש בפלאפון?