שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פדיון הבן (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תענית ופדיון הבן

ש: האם זה נכון שהשתתפות בפדיון הבן שוה פ"ד תעניות?

ת: השדי חמד אומר שזו שיחה נאה בפי הבריות. מערכת ס כלל נד. בשו"ת עמק יהושע יו"ד יח מביא זאת בשם האר"י. אך הגר"מ שך תמה על תלמיד שהפסיד שיעור כדי ללכת לסעודת פדיון הבן והסביר לו שגם שיעור לימוד תורה שוה 84 תעניות.


חשבון פדיון הבן

ש: איך עושים חשבון מתי פדיון הבן?

ת: תמיד יום בשבוע - יומיים אחר כך. אם נולד ביום ג - הפדיון ביום ה או בליל יום ה. ואם זה חל בשבת, אז במוצש"ק.


פדיון הבן בטלפון

ש: אם אין כוהן במדינה רחוקה והגיע זמן פדיון הבן, מה לעשות? אפשר בטלפון?

ת: אפשר לזכות לכוהן על ידי אחר מדעתו של הכוהן (עיין ים של שלמה קידושין פ"א סי' נד. ט"ז יו"ד שה יא – מ"צ).


מעשר על חמשת הסלעים מפדיון הבן

ש: האם כוהן צריך להפריש מעשר מחמשת הסלעים שהוא מקבל בפדיון הבן, אולי הן נחשבות כ"משולחן גבוה קא זכו" וכמתנות כהונה שלא חייבות במעשר?

ת: לא לתת. כי התורה זיכתה לו.

למקורות נוספים לחץ כאן


פדיון הבן בטעות

ש: אני כוהן וערכתי פדיון הבן ואחר כך התברר שהאם בת לוי. שכחתי לברר.

ת: זה היה לשווא ויש להחזיר את הכסף.


בכורות

ש: מה המקור לכך שבעתיד הבכורות יחזרו לתפקידים?

ת: אור החיים בראשית מט כח.


מס על פדיון הבן

ש: האם כהן צריך להצהיר למס הכנסה על כסף שקיבל עבור פדיון הבן?

ת: לא. זו מתנה. והיא נדירה (וכדומה, כתוב בשו"ת רבבות אפרים [ו שפט] שבספר ובחרת בחיים [עמ' סח] מהרב חיים ראזעבערג מביא שהגר"ח קריסווירטה בהספידו על הגר"י קמנצקי דבר בשבחו שנהג להפריש מס אף ממשלוח מנות, והוא מס ממשלה. אלא זו מדת חסידות ולא חייבים, כי הכמות שמקבלים במשלוח מנות היא זניחה).