שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עשה לך רב- כמה רבנים? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם אדם חייב לקיים "עשה לך רב" לפי הפירוש עשה לך רב- אחד יש כמה פירושים על עשה לך רב, וזה אחד מן הפירושים. רב אחד ולא הרבה רבנים. או שיכול להיות לו הרבה רבנים, הוא תלמיד של כל הרבנים, אוהב את כל הרבנים ומכבד את כולם. כמובן הוא לא יכול לקיים כל מה שאומרים כולם כי יש הוראות סותרות אלא לפעמים הרב הזה ולפעמים הרב הזה?

תשובה: כן.

עירובין כג לפני שהיתה הכרעה שהלכה כבית הלל- הרוצה לעשות כבית הלל עושה והרוצה לעשות כבית שמאי- עושה. אתה לא יכול לעשות קולות של בית הלל וקולות של בית שמאי אם הם קולות סותרות. או שאתה מתפלל בין שקיעה לצאת הכוכבים מנחה או שאתה מתפלל ערבית, אתה לא יכול גם מנחה וגם ערבית. למעשה יש שמקילים בשעת הדחק אבל זהו מן עיקר הדין.

אם כן, אדם יכול בכל נושא ללכת אחרי רב שהוא רוצה. וכן יכול לעשות לו רב חוץ מן דבר מסויים.

דוגמא- אני תלמיד של הרב עובדיה יוסף, אבל אני ציוני, כי הרב עובדיה יוסף הוא חרדי מתון. הוא יכול לעשות כך.

שבת כא- אביי עשה כל דבר כמו רב לבר מהני תלת- הדלקת נר מנר, מתטילין ציצית מבגד לבגד ועוד מהשהו, הוא יכול. הוא הולך ע"פ רב ב99% אחוז יילך אחריו אבל יש עוד איזה עניין שהוא לא מסכים לו. לא חייבים עשה לך רב אחד.

השו"ע עשה לו שלושה רבנים- רמב"ם רי"ף ורא"ש, והוא הולך ע"פ הרוב. ואומר הרמ"א- מה עם האשכנזים? מה עם רש"י ועוד.. באשר לקושיא זאת של הרמ"א אומר השו"ע שמי שיש לו רב ופסיקה אני לא אומר לו כלום, אלא אני בשביל מי שאין לו הכרעה. אומר המהרש"ל מה זאת אומרת רק שלוש אלו? והרי יש עוד? וגם זה תירץ הב"י- אני לא יכול להכריע ע"פ גדולי עולם ולכן אני הולך רק ע"פ שלושה.

אם כן אדם יכול לעשות לעצמו הרבה רבנים. ואם כן מה זה מה שכתוב עשה לך רב? אלא הרבה דברים שכתובים במסכת אבות- הם לא דין אלא מידת חסידות.

פרקי אבות מדברים על האופנים שזה חסידות. וכך עשה לך רב- זה לא דין אלא מידת חסידות. דרך יותר עליונה לעבוד את ה'. ולמה? הרי זה כתוב פעמיים במסכת אבות "עשה לך רב וקנה לך חבר..." אתה צריך יחס אל מישהו שהוא למעלה ממך ועם מישהו שהוא מתחתך -"וקנה לך חבר". ופעם שניה "עשה לך רב והסתלק מן הספק" אתה לא תצליח להכריע לבד כי זה קשה, תעשה לך רב ואז לא יהיו לך ספקות. אבל אין איסור להישאר בספקות. לפעמים הגמרא מסתיימת בתיקו. ולפעמים כתוב בתשובות צריך עיון.

ולמה זה? למה לעשות לי רב אחד ושיטה אחת?

מוסבר באבות דר' נתן- משל אדם יש לו הרבה שדות, אז כדי להשקות ולעבוד הוא כל הזמן נוסע בניהם קרוע. אדם יש לו קיבוץ וכל השדות סביב הבית אז זה נוח, משקה פה, חורש פה. זה נוח. אדם יש לו הרבה רבנים, מפוזרות לו הרבה דעות אז הוא מבולבל. אך אדם שיש לו רב אחד- הוא בנוי כמו שצריך, יש לו שיטה אחת. כל מה שהוא לומד מסתדר יחד. אם יש לו כמה רבנים זה לא מסתדר יחד. הוא מנסה לעצמו לסדר יחד. אבל זה לא מלאכה קלה לסדר דברים יחד, צריך להיות גאון גדול בשביל זה. האדם הזה יש לו הרבה רבנים הוא יחיה בסתירות. זה קורה שחיים בסתירות. אבל בוודאי שיקשה לו להיות בעצמו רב כי אין לו שיטה. אבל יכול להיות גם רב בלי שיטה. כלומר יש לו כל מיני כיוונים, הכל מתוך התורה. ואולי יהיו לו תלמידים שגם ירצצו דבר כזה. אם כן מי שמקיים עשה לך רב- יש לו שיטה.

המשל של הפילוסוף דקארט- הוא אומר בתחילת סיפרו שיש הבדל ממי שלמד מפילוסוף אחד למי שלמד מהרבה פילוסופים. מי שלמד מהרבה- הוא מעניין מאוד, כי על כל נושא יש לו את החידוש של אותו פילוסוף, אבל אין לו שיטה. אבל מי שלמד מפילוסוף אחד הוא לא יודע מה להגיד על כל דבר אבל יש לו שיטה.

והוא מביא משל- יש עיר חדשה ויש עיר ישנה. שכאן יש עיר מהתקופה הביזאנטית ופה זה מהתקופה הפרו משהו וקשה מאוד לחיות בה כי זה צפוף וכו ולא מתוכנן, כמו פה בעיר העתיקה שמאוד קשה לגור פה, אבל תיירים שבאים לאותה העיר מאוד נהנים כי רואים פה הרבה תקופות וכן הלאה.. אבל יש עיר חדשה שהכל בה מסודר ומתוקתק להפליא- אז מאוד נוח לגור שם כי הכל מתוכנן היטב, אבל אין מה לתיירים לעשות שם.

אז למדת מהרבה פילוסופים- אז אתה מעניין אבל אין לך שיטה, אבל אם למדת מאחד אז אתה אמנם לא יודע הכל אבל יש לך שיטה. והוא אומר שלכן הוא זורק הכל וכותב הכל מחדש.

ולמה אדם לא יעשה לו רב? מה זה "עשה" מה עושים רב? אלא בגלל שאי אפשר למצוא רב שהוא 100% מה שאני רוצה, אז האדם מחפש את הרב שמתאים יותר אליו. להתחתן אני מבין שאני לא אמצא אחת שמתאימה לי 100% ולכן אני מחפש 90% וכן הלאה ואת השאר אני יקבל באהבה. אבל הרב- אני לא חייב למצוא לי רב ולכן אני מחפש רב שמתאים לי 100% וע"פ רוב הוא לא ימצא. כי הרב לא כפוף לתלמיד אלא לדעתו שלו שהיא ע"פ דעת תורה. ולכן אדם נותן אמון גדול ברב הזה, אבל לא אמון מוחלט, ולכן שומע לעוד רבנים. ולמה? כי אני רוצה שזה יתאים 100% לי.

אפשר גם הדבר הזה. אבל מי שמבין את המעלות הגדולות של עשה לך רב, שאז יש לו שיטה והוא יכול גם להנחיל לתלמידיו שיטה וכן הלאה אז הוא מבין שהוא לא יכול להיות מכת המתלוננים אלא חייב לראות את הדברים בפרופורציה. הרוב הוא הרוב, והמיעוט- להתעלם ממנו. אחרת הוא לא יוכל לעשות עשה לך רב, אחרת הוא לא ימצא רב כזה, ע"פ רוב.

מי שלא עשה לעצמו רב בישיבה א' הוא לא יעשה לו רב באף ישיבה, אלא הוא צריך להחליט שלא לעשות לו רב.

במרכז הרה היו הרבה תלמידים שהרצי"ה לא היה רב שלהם. לא נכנסו לאף שיעור שלו, למדו 10 שנים בישיבה אבל לא היו תלמידים שלו. רבנים טובים ונחמדים. וגם שהרב קוק היה ראש ישיבה היו שם תלמידים שלא היו תלמידים שלו, לא קיימו ברב קוק עשה לך רב. שהרי איפה כל אלו שלמדו במרכז הרב? הם העריכו מאוד וכיבדו מאוד את הרב קוק אבל לא היו תלמידים שלו.

זה לא חייב להיות, אבל אדם צריך להבין שאם רוצה לקיים עשה לך רב- זה בנוי על האמון, כמה יש לך אמון ברב. ואיך נבנה האמון? לא בפקודה. אלא במשך הזמן נבנה האמון. אמנם הוא לא מבין מה שהרב אומר, כי אם הוא מבין הכל לבד- הוא לא צריך אמון כי מבין לבד, אלא הוא צריך לתת אמון ולאט לאט הוא שם לב שהדברים מתיישבים על ליבו.

לפעמים אדם נותן אמון ברבו אע"פ שהוא לא מבין הכל, הוא יותר מבוגר ממני ובמשך השנים הוא למד הרבה דברים שאני לא יודע וכן מחמת גילו הוא יודע יותר ממני- אז אני נותן בו אמון, אמונת חכמים, אבל זה קשה.

כתוב ב48 דברים שהתורה נקנית- "אמונת חכמים וקבלת ייסורים"- כי לפעמים אמונת חכמים גורמת ממש לייסורים כי אני לא מבין מה הוא רוצה ממני וכן הלאה.

אלא אני נותן אמון ויש בזה איזה קושי מסויים אבל זה תלוי באישות של האדם. זה אותה מערכת של הנישואים האם הוא רוצה להתאים את בן הזוג אליו או שהוא מתאים את עצמו לבן זוגו.

שאלה: ע"פ זה יוצא שהפסיקה של הרבנות הראשית לא מחייבת?

תשובה: הפסיקה של הרבנות הראשית נוגעת לפסקים השייכת לכלל ישראל, אבל היא לא מתערבת בשאר נושאים, האם לאכול אבקת חלב נוכרי וכו'. היא לא מתערבת בחיים האישיים שלך וגם לא בחיי הקהילה, אלא רק בנושאים כלליים. בענייני הכלל ברור שיש דעות שונות, אבל ברור גם שהרבנות הראשית היא המכריעה בענייני כלל ישראל.

שאלה: מה בעניין החידוש העצמי של כל אחד, האם אנחנו מבטלים אותו כלפי הרב?

תשובה: אתה אומר שאם אדם רוצה ללכת ע"פ החידוש העצמי שלא אז הוא לכיול לקיים עשה לך רב- זה יכול להיות, אבל לא חייב להיות. כי הרצי"ה יש לו מאות תלמידים וכל אחד שונה מן השני. כל ראש שבט אומר הרמב"ן ע"פ נטיית נשמתו החליט מה לנדב ויצא כולם אותו הדבר. כלומר, הגיעו מכיוונים שונים לאותה מסקנה. אז יכול להיות 2 תלמידים של הרב קוק אבל לכל אחד יש גוון שונה.

שאלה: האם אין בזה ניו-אייג שהאדם הוא רב של עצמו?

תשובה: הוא אוהב את כל הרבנים ומעריך את כולם, אבל בדבר הזה הוא הולך אחר הרב הזה, ובדבר השני הולך אחרי רב אחר. הבעיה שאין לו שיטה. או שהרב שלו זה הוא. זה רב דל, זה בסדר, אבל זה החלטה שלו. הוא רוצה להיות רב של עצמו, אבל הכל ע"פ התורה. זה לא חייב להיות אדם רע, הוא מכבד ואוהב את כולם אבל מכריע פה ככה ופה ככה.

שאלה: מה פירוש הגמרא "ליגמר והדר ליסבר"?

תשובה: מה שהגמרא אומרת ליגמר והדר ליסבר, קודם כל צריך לבנות איזה שיטה שיהיה לך משהו בכיס ואח"כ שיוצאים מן הישיבה וכן הלאה אדם שומע עוד דעות וזה כבר בא להרחיב את דעותיו וידיעותיו. אבל זה נוסף על מה שכבר מונח אצלו. שיטה שמבוססת אצלו.

שאלה: מה עם החתירה לאמת?

תשובה: אם הוא חושב שהרב שלו לא חותר לאמת- אז הוא עושה לעצמו 2 רבנים ואין עם זה שום בעיה, אלא שאין לו שיטה. בעולת ראיה כתוב- מודה על האמת ודובר אמת בלבבו. לפני שהאדם דובר אמת בלבבו הוא צריך להיות עניו- להיות מודה על האמת. כ ייכול להיות שמה שהוא אומר האמת שלי האמת שלי.. זה סתם זה שקר. אלא צריך קודם כל ענווה. קודם יש ענווה כלפי רבו והוא מאמין שהוא מכוון אל האמת יותר מן האמת שלי. ולכן קודם כל מודה על האמת ורק אח"כ ודובר אמת בלבבו.

==


==