שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ערב יו"כ- לבקש סליחה מאשתו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

לפני יום הכיפורים יש לבקש סליחה מכל אדם. אבל, כמובן, העיקר הוא לבקש סליחה בין איש לאשתו. כי עיקר מצות "ואהבת לרעך כמוך" זה בין איש לאשתו. כך כותב האר"י ז"ל. האחרונים כתבו כי בודאי הוא צודק. כי "עניי עירך קודמים". הסברא היא כי אם אין אתה עוזר לחברך אז מישהו אחר יעזור לו. אבל בין איש לאשתו אין חלופה. הזוג הוא כמו "עני" שאין לו עוזרים. לכן צריך הרבה הרבה לבקש סליחה, מכל הלב באופן אמתי. להבין את השני, לסלוח לשני ולהתחבר באהבה גדולה מאוד.

  • פורסם בשאילת שלמה 513