שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ערבוב בנים ובנות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ערבוב והפרדה בין גברים לנשים במקומות השונים

השתלמויות מעורבות

ש: האם מותר לאשה לנסוע להשתלמות לעבודה בה משתתפים גברים?

ת: אם זה הכרחי, אפשר להתיר רק שתשב אחורה ולא יהיה לה קשר של שיחה עם גברים (שו"ת שאילת שלמה ג תקו).


אוניברסיטה נפרדת

ש: האם באוניברסיטה יש להפריד בנים ובנות?

ת: ודאי. כמו באמריקה בישיבה-אוניברסיטה.


ש: האם יש היתר לבת ללמוד באוניברסיטה יחד עם בנים?

ת: אם אין ברירה, אך ללא שום קשר עם בנים. עיין פסחים כה (שו"ת שאילת שלמה ג רפ).

[באמריקה יש ישיבה-אוניברסיטה. וכשהציעו לשים בנים ובנות באותו קמפוס, הגרי"ד סולוביצ'יק והרבה ר"מים איימו להתפטר – רשם מ"צ.]


דרשה מעורבת

ש: איך בתקופת הגמרא קיימו דרשות מעורבות בחגים? הרי זה גרם לערבות בנים ובנות לאחר השיחה וזאת מצוה הבאה בעבירה?

ת: שאלה מדוייקת שאלת. סקבא דשתא ריגלא. קידושין פא א. פירוש: ריעוע של ימות השנה ליחוד ולעבירה ימות הרגל שיש קבוצת אנשים ונשים לשמוע דרשה ונותנים ונושאים זה עם זה. רש"י. ונותנים עין זה על זה ויש אומרים לכך נהגו להתענות לאחר פסח ולאחר סוכות. תוס'. כלומר הערבוב הוא תוצאה נגררת ולא מכוונת. ועיין רמב"ם הלכות יום טוב ו כא. שו"ע או"ח תקכט ד.


צניעות בעבודה

ש: אם נשים וגברים עובדים יחד, יש מקום ליחסי ידידות?

ת: ודאי לא. רק יחסי עבודה. עיין משנה סוף קידושין כמה חז"ל הזהירו על זה (ד יד).


אירוע נפרד

ש: מותר לארגן אירוע עם הרצאה עבור כל זוג יושב לו על יד שולחן משלו?

ת: כן. זה צנוע. אוצה"ג סוף סוכה.


חוגים מעורבים

ש: האם מותר לקיים לילדים חוגים של שחמט, אנגלית או אמנות מעורבים בנים ובנות?

ת: ודאי לא. זה יותר חמור מבית ספר, כי זה קרבה נפשית.


קורס נפרד

ש: האם עדיף קורס פסיכומטרי נפרד או קורס מעורב ברמה יותר גבוהה?

ת: נפרד, כי יראת שמים חשובה מכל.


הסעה נפרדת

ש: האם בהסעה לבית-ספר יש לסדר אוטובוסים נפרדים לתלמידים ולתלמידות?

ת: בודאי שיש לפעול כן, שהרי הלכה היא שיש להתרחק גברים ונשים (רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא. שולחן ערוך אה"ע כא. קיצור שו"ע קנב ח-ט-י), וכן יש לחנך את הילדים החל מגיל חינוך, כלומר כיתה א בערך. אם אי אפשר, אז ישבו בשני חלקים של האוטובוס, וימנעו מערבוב.


ריצה מעורבת

ש: האם מותר לגבר להשתתף במירוץ חצי מרתון אשר בו רצים גם גברים גם נשים?

ת: ודאי אסור. אין זה צנוע. עיין קצשו"ע קנב ח.


צחוקים עם בנים

ש: אני בשירות לאומי יחד עם צוות מעורב בנים רובם נשואים ובנות, ופעמים רבות אנחנו צוחקים יחד על דברים שונים, אבל זה לא מעבר לזה, ובכל זאת אני מרגישה שיש בזה קצת בעיה?

ת: מאוד לא בסדר. אסור לאיש לצחוק עם אשה שאינה אשתו. נפסק ברמב"ם ובשו"ע ובקצשו"ע קנב ח.


בריכה מעורבת

ש: האם מותר ללכת לבריכה מעורבת אם הנשים לבושות שם צנוע?

ת: חלילה. כל הכבוד ליצר הרע שהוא ממש יצירתי.


חוף מעורב עם גויים

ש: האם מותר לנשים ללכת לחוף מעורב אם יש שם רק גויים, כי האיסור נובע מ"לפני עיוור" ואין זה שייך לגוי?

ת: חלילה. ודאי אסור. צניעות היא חיוב עצמי.


כדורסל לבנות

ש: האם מותר שיהיה מאמן בן לחוג כדורסל לבנות?

ת: ודאי לא. נדמה שבבתי ספר דתיים לבנות, המורה להתעמלות היא אישה.


לימוד הורים ובנים

ש: האם מותר לארגן לימוד אבות אמהות ובנים באותו אולם כאשר מסביב לכל שולחן יש רק משפחה אחת?

ת: כן. זה צנוע. עיין אוצר הגאונים סוכה נב.


ליצנות רפואית

ש: האם ראוי לבת ללמוד ולעבוד כליצנית רפואית?

ת: כן. עבור נשים (קיצור שו"ע קנב ח-ט).


רופאת שיניים

ש: האם מותר לגבר ללכת לרופאת שיניים ושיננית?

ת: כן. כמו לרופא (רבי יוחנן שכאב לו השיניים הלך להתרפא אצל ההוא מטרוניתא. יומא פד א. ע"ז כח א. ונראה שמה שאבא אומנא שהיה מקיז דם לגברים בנפרד ולנשים בנפרד היה חומרא. עי' תורת היולדת עט-פא).


פיזיותרפיה וצניעות

ש: האם במסגרת לימוד פיזיותרפיה מותר לאשה לגעת בגברים?

ת: לא. יש לה להתאמן על נשים. אבל לטיפול מותר אם אין פיזיותרפיסט גבר.


תיאטרון מעורב

ש: מותר להכין הצגת תיאטרון בו משתתפים גברים ונשים כאשר הכל בצניעות?

ת: עצם הקירבה הזאת אינה צנועה. הרי יש להתרחק מאוד מאוד. קיצור שו"ע קנב ח.


בילוי מעורב

ש: מותר לכמה זוגות לבלות, לטייל ולאכול יחד?

ת: לא. יש להתרחק מאוד מאוד גברים ונשים. קיצור שו"ע קנב ח-ט-י.


שחמט עם בת

ש: מותר לבן לשחק שחמט עם בת?

ת: ודאי לא. הרי יש להתרחק מאוד מאוד. קצשו"ע קנב ח.


מדורה מעורבת

ש: האם מותר לי לשבת במדורה עם בנות אם איני נוגע בהן ולא מדבר איתן?

ת: ודאי לא. הרי גם אסור לשמוע שירה ולהסתכל, ובכלל חובה להתרחק מאד מאד. קצור שו"ע קנב ח.


שחיה עם בני דודים

ש: האם מותר לבת לשחות יחד עם בני דודים?

ת: לא. יש להתרחק גברים מנשים מאד מאד. ודין בן דוד הוא כדין כל אדם. קצור שו"ע קנב ח-ט-י.


בנות בדוכנים

ש: האם מותר לבת לעמוד בדוכנים?

ת: כן. כמו בת שמוכרת בחנות.


ש: האם מותר לה לפנות לגברים?

ת: לא. לפנות רק לנשים. ובנים שבדוכנים יפנו לגברים.


ש: ומה תעשה אם גבר פונה אליה?

ת: תשיב בנימוס ובקיצור ולא יותר מזה, ולא תיגרר לשיחה.


סופרלנד

ש: האם מותר ללכת לסופרלנד וכדומה, כי יש שם מראות לא צנועים?

ת: אם זה כמו ברחוב, מותר.