שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עקרונות חדשים - ישנים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־21:44, 6 בפברואר 2018 מאת Maale (שיחה | תרומות) (עקרונות חדשים ישנים)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

עקרונות חדשים ישנים של תורת ארץ ישראל

א. גוי קדוש - ד' יצר אותנו כְּעַם, כדי שנהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש ונקדש את שם ד' לא רק בחיי הפרט אלא למעלה מזה, בחיי הכלל של מוסר, צדק וקדושה.

ב. תחיית האומה - על פי פקודה אלהית אנו קמים לתחיה, אנו רואים עין בעין את התקיימות חזון הנביאים של בניין הארץ, שיבת ציון, עצמאות ישראל, מלחמות ישראל וחזרת התורה לאכסניה שלה.

ג. גאולה קמעה - ד' מביא את גאולתנו קמעה קמעה, בדרכי הטבע – לכן יש עיכובים, סיבוכים, נפילות ונסיגות, ולכן אין להתייאש אלא להמשיך הלאה.

ד. עם ישראל - ריבונו של עולם מביא גאולה לנו ולעולם, על ידנו ומתוכנו, דרך כל האומה כולה ולא רק קבוצה מסוימת. אצל כולם, בגלוי או בסמוי, רוח ד' נוססת.

ה. מדינת ישראל - היא מצוה גדולה, מצוה כללית, של ירושת הארץ, ריבונות העם על הארץ. המדינה היא קידוש ד' כל כך גדול – שעל אף כמה ענייני חילול השם חמורים בתחום החינוך, המשפט והמיסיון – קידוש השם מכריע את הכל, וגדול קידוש השם מחילול השם.

ו. צה"ל - הוא מצות ד' משולשת של הגנה על העם, הגנה על הארץ וקידוש השם. זו מצוה שמתקיימת במסירות נפש מאז ועד עתה, ומסירות זו כוללת גם התמדה על אף מראות נגעים קשים בעקירת ישובים וערבוב נשים – ואנחנו ממשיכים להתגייס ביתר שאת וביתר עוז.

ז. הממשלה - לממשלה ערך מסוים של מלכות. ודאי עניינים שהם נגד דבר ד' הנם בטלים ומבוטלים כעפרא דארעא, אך על אף המגרעות האלה אנו מאושרים שיש לנו ממשלה לא שלטון תורכי או בריטי. אנו נילחם לתקן כל מה שצריך תיקון ולחזק כל מה שכבר עבר תיקון.

ח. ארץ ישראל – זו ארצנו והיא כולה שלנו, בכל מלוא גבולותיה התנ"כיים על פי דבר ד' ואין לנו להניח ממנה מקום אחד, אלא להתאמץ במסירות נפש על ריבונות, בניין והתיישבות בכולה.

ט. להוסיף אמונה - לא בכפייה ולא בלחץ יתקרב עמנו לתורה ולמצוותיה ולמצות הארץ, אלא מתוך אהבה, מתוך תורה, מתוך סבלנות, מתוך אמונה, אמונה בד', אמונה בסגולת ישראל ואמונה בכוחותיו של עם ישראל.

י. אחדות. באהבת חינם ניבנה, באחדות פנימית בלי שנאה, מתוך הכרת אמת שהמחבר גדול לאין ערוך מהמפריד - מה שאינו מונע מאבקים ציבוריים צודקים, אך בלי חציית קווים אדומים - כאלימות, ביזוי ושנאה. כי יש לזכור תמיד שחילוקי דעות אינם חילוקי לבבות. קל וחומר שבתוכנו, נאמני תחיית האומה בארצה על פי תורתה, צריכה לשרור אהבה גדולה.


אנו מלאי אמונה בד', בתורתו ובמצוותיו.

אנו מלאי אמונה בעמנו, עם ד'.

אנו מלאי אמונה במדינה ובצבא שד' הקים לנו.

אנו קמים לתחיה על פי דבר ד'.

נלקח משאילת שלמה 148