שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עצירת טרמפים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מה דעת הרב לגבי טרמפים בכלל וכן לגבי טרמפ לחץ? והאם אני צריך להקשיב להורים המתנגדים לכך? על כל אחת מ3 השאלות יש 3 תשובות:

טרמפ לחץ שתופסים נהג ברמזור או משהו כזה זה אסור בגלל 3 סיבות:

1. זה נגד החוק.

2. זה מסוכן. מסוכן לעמוד במקומות כאלו.

3. זה מטריד את הנהג. זו הטרדה וחוצפה וכו. כשאתה עומד במקום- אז אם הוא רוצה הוא עוצר, ואם לא- לא, אך ככה אתה ננס לו לתוך השיקולים שלו.

לעניין טרמפ בכלל יש 3 קושיות:

1. לפעמים זה מסוכן. לפעמים הנהג נוסע בצורה מסוכנת ואתה לא יכול להעיר לו. אנחנו יודעים שערבים מתחפשים ליהודים ורוצים לקחת טרמפיסטים ולהרוג אותם, וזה קרה כמה פעמים. וגם אם הוא נראה יהודי וכו זה לא אומר כלום, אלא אם כן האוטו מלא באישתו וכל הילדים וכן לפעמים אתה מכיר את האדם שעוצר.

2. גם אם זה יהודי היו הרבה מקרים שהתנכלו לבנות. זה לא נוגע לנו אבל נוגע לבנות. וזה גם אם הוא נראה עם זקן ופיאות, יכול להיות שהוא נבלה. וגם זה קורה, לפעמים זה נגמר טוב ולפעמים זה נגמר לא טוב.

3. אדם לא צריך להיות טפיל ולהנות מאחרים. אדם צריך להסתדר לבד בחיים. אנחנו לא מדברים על מקרים יוצאי דופן. שב4 בלילה אין אוטובוסים והיית בבית חולים. אבל לא צריך לבנות את החיים על יסוד זה שאתה טפיל, וחיי על חשבון אחרים. אל תטריח אחרים. אדם לא צריך להטריח את הזולת. אבל זה לא מעמיס עליו? לפעמים כן ולפעמים לא. אבל אם אין לי כסף? זה משהו אחר. וביש"ע? יש מקומות שיש הסכם חברתי אז אין בעייה בכך. זה משהו אחר, זה הסכמה חברתית, אדם הוא לא פרזיט אלא ככה זה בנוי שם, כולם בשביל כולם.. כך זה ביש"ע. איפה זה כתוב אחד בשביל כולם..? שלושת המוסקטרים. להיזהר לא לבנות את החיים כך שהאדם הוא חיי על חשבון אחרים. זו הטרדה.

לפעמים אין סיכון ואין הטרדה לבנות ואין הטרדה וכן הלאה אז זה בסדר.

לגבי מה שההורים רוצים שלא תעשה ככה: ראוי להקשיב להם. צריך לשמש את ההורים כפי שמובא בשו"ע מלבישו וכן הלאה. אך מעיר על זה הראב"ד בעניין החזרת אבידה. [..] אמר לו אביו להיטמא למת לא ישמע, בוודאי לא ישמע?! אלא שהם צריכים משהו וזה ימנע ממנו לעזור להם. וכך מה זה נוגע להם שאני לא אסע בטרמפים? אלא שבאמת זה מותר מן הדין, אך עדיין נראה שלא מ3 נימוקים:

1. מדין יראה- שאתה סותר את דבריהם. הוא רוצה שלא תיסע ואתה כן נוסע. יש אומרים שלסתור את דבריו זה לא בעניין התוכן אלא בסגנון האמירה. שלא לדבר בסגנון מחוצף.

2. בעל ההפלאה סוף כתובות אומר שגם אם הם אומרים לך משהו אל תעשה ההיפך. אמנם זה דעת יחיד, אבל בכל אופן אתה גר בבית ויש תנאים לזה. הוא לא מבקש שתעשה עבירה, אבל כל שאומר לך בעל הבית עשה חוץ מצא. יש לזה כמה פירושים-1. צא לפני שהוא יגיד לך. 2. חוץ מצא כמו שה' אמר שובו בנים שובבים חוץ מאחר. צא, כלומר אתה יוצא ואתה לא יכול לחזור בתשובה. זה כדי להקשות כדי שתחזור בתשובה. כפי שהסביר ר' צדוק הכהן מלובלין. מה שאומר לך בעל הבית אתה צריך לעשות ומה זה משנה אם הוא דודך או אבא שלך. אתה חייב להקשיב לו אם אתה נמצא בביתו. ואם לא אז "צא..." הוא לא חייב לפרנסך עד גיל 6, והרחיבו הרבנות הראשית עד גיל 15. הוא עושה לך טובה שאתה גר בבית אז תעשה גם טובה.

3. לפנים משורת הדין ולמה אני חייב בזה? כי גם הוא עושה לפנים משורת הדין, הוא מפרנס אותך. אבל הוא חייב? א. הוא לא חייב כ"כ הרבה, הוא צריך לתת לך לחם ולא יודע מה, אך הוא לא חייב לקנות לך בגדים, טיולים וכו'... הוא עושה לפנים משורת הדין בלי סוף, 90% ממה שההורים עושים זה לפנים משורת הדין, ואתה עושה פעם אחת ומנסה למצוא תירוצים? צריך להיות בן אדם!

אם כן, 3 נימוקים: בעל ההפלאה, מה שאתה גר בבית וכן זה לפנים משורת הדין.

ובטעמו של בעל ההפלאה מובא בשו"ע או"ח דע ב: הנכנס לבית כל מה שיאמר לו בעל הבית- עשה. אחד מהפירושים שאמרתי הוא מהמהרש"א. זה דברי מוסר שינהג האדם כפי בעל הבית, אבל גם בדברי מוסר אנחנו חייבים. ולכן צריך להתחשב בדעתו.

הרב אמר פעם שיש עניין של שכיחא היזקא ולא שכיחא היזיקא ולכאורה כאן אין שכיחא היזיקא? לגבי המחבלים זה ידיעות מוסכמות של השב"כ שהם רוצים לעשות את זה, ולכן צריך להיזהר מאוד. אבל זה נדיר? ב"ה שזה נדיר. גם בזמן האחרון היה משהו כזה בצומת תפוח. אי אפשר לומר שמי שנוסע בטרמפים עובר על ונשמרתם, אבל עדיין זה מסוכן, זה מצטרף. וגם בשאלה הוא שאל "מה דעת הרב", זו דעה. צריך לבדוק טוב מאוד עם מי עולים לטרמפ. הקיצור צריך להיזהר ולהיזהר זה תמיד טוב. אין בזה מצווה אז למה לא להיזהר.

זה יפה מאוד מה שעוצרים טרמפים ביש"ע.

סיכום: לשקול היטב אם זה באמת נצרך להעלות על טרמפ.

==

==