שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עניני פיוס ומחילה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]

מחילה

ש: אדם שפגע בי מאוד ביקש ממני מחילה, אך איני יכול למחול בלב שלם. מה לומר לו?

ת: את האמת. זו בעייתו לפייס אותך. אמר הגרי"ז: אם אתה אומר שאתה מוחל, ואחר כך יש לך שנאה בלב, אז יש לך עוון (מעשה ברבי אליהו לופיאן שאדם ביקש ממנו סליחה. השיב לו: פגעת בי מאוד ואיני יכול למחול בלב שלם. חזור עוד שבועיים, ובינתיים אלמד ספרי מוסר כדי שאוכל למחול – מ"צ).


כבוד הבריות

ש: אם העלבתי מישהו שהוא רגיש במיוחד ומסתבך, עליי לבקש ממנו סליחה?

ת: כן. מה שהוא רגיש זו בעיה שלו, אך לנו אסור לפגוע בו. לכן גנב משלם על שה רק תשלומי 4 ולא 5, כי ביזה את עצמו בהרכיבו על כתפו. בבא קמא עט ב. ועיין רמב"ם סנהדרין סוף פרק כד ודברי הסבא מקלם בספר חכמה ומוסר (חכמה ומוסר א רפט: "הדברים המעטים הללו, מרעישים עולם למשכיל אמיתי... לעשותו בעל מידות מצויין וירא שמים נפלא... הנה, אם כל כך חסה התורה על כבוד גנב..." – מ"צ).


סליחה למי שפגע מאוד

ש: האם אני חייבת לסלוח לאדם שפגע בי מאוד?

ת: לא. זו בעיה שלו לפייס אותך.


ש: מי שפגע בי, ביקש סליחה ושוב פגע וכן הלאה, האם אני חייב לסלוח?

ת: כנ"ל. רק אם יפייס ממש (יומא כב-כג).


פגיעה בחבר ונפטר

ש: פגעתי קשות בחבר לפני זמן רב ועתה הוא נהרג בצבא. מה לעשות?

ת: לבקש סליחה על קברו (שו"ע או"ח תרו ב).