שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ענייני בחירות (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מי אמר שצריך מפלגות? מפלגות משמעם פילוג. אתה שונא מי שלא חושב כמוך. עצם המציאות של מפלגות זה לא דבר טוב. עד שאדם לפעמים חושב שטובת המפלגה היא מעל טובת המדינה. שאצל המפלגה שלו כל האמת הצדק והיושר. התורה היא מעל לכל המפלגות ורואה את הטוב שישנו בכל המפלגות. ימין שמאל אמצע דתי חילוני. לכל מפלגה יש שליחות אלוקית מסויימת בין ביודעים ובין בשלא יודעים והיא ממלאת את השליחות שלה. וודאי שצריך אדם לבחור במפלגה הטובה ביותר. לבחור בטוב ברובו. אי אפשר לומר שישנה מפלגה מושלמת, אלא צריך לבחור במפלגה שאי טובה ברובה. שאדם חושב שהיא תביא הכי הרבה ברכה.

ראינו רבנים שמבינים בפוליטיקה?! תלוי מה אתה קורא פוליטיקה. רבנים הם לא רופאים/כלכלנים. אבל, הרבנים הם מבינים באתיקה רפואית. מה מותר ומה אסור, זה אידאל יותר או פחות ילדים. מותר לעשות הפלה או אסור וכן הלאה. וכן מוסר כלכלי. צריך לתת לעניים גם וכן הלאה. מוסר פוליטי. בלועזית זה פוליטיקה ופילוסופיה פוליטית. בפוליטיקה הרבנים לא מבינים, אך בפילוסופיה דתית הם מבינים. מה האידאל של האומה, איך אתה רואה את המצב היום של האומה, ואיך אתה מתווה את הדרך אל ההמשך, ומהם הנתיבים החלופיים.

האם צריך מפלגה דתית או לא? זה פילוסופיה דתית. רבנים לא מבינים בעניינים מעשיים, אלא אם כן למדו פוליטיקה. האם רבנים יכולים לומר למישהו בעד איזה מפלגה להצביע? כי מי שמצביע הוא בית דין, ובבית דין אסור לאדם לפסוק כמו מי שהוא ממש מעריך. ולכן בדיני נפשות אסור לפסוק רב ובנו רב ותלמידו. אפשר לומר סברות, שנראה לו להצביע כך משום שמסברא זה מסתבר יותר, והוא צריך להסביר את מה שעומד מאחורי דעתו.

האם צריך מפלגה דתית? לכאורה זה מחלוקת- הפרדת דת ומדינה או לא. ומהי המח' הזאת? האם הדת היא נוגעת לפרט או גם לכלל? החרדים וכן חילוניים קיצוניים אומרים שצריך להפריד את הדת מן המדינה. וכן יש דתיים לאומיים שאומרים שבגלל שלא הכל מושלם- אז צריך להפריד בניהם. אל אנחנו אומרים שאין להפריד. התורה היא תורת הפרט שהיא תורת הכלל. תורת הכלל זה "אעשך לגוייי גדול". זהו הסנהדרין, הצבא, שיבת ציון, השיבה לארץ, שכל אלו יהיו מוארים ע"י אור ה'.

אז מה אתה רוצה? שמפלגה חילונית זה מה שיהיה לה בראש? ולכן צריך מפלגה דתית. כתוב "חבר אני לכל אשר יראוך". מפלגות דתיות יש סוגים שונים. יש מפלגה דתית אשר לא מעניין אותה תחיית האומה. הם נגד קום מדינת ישראל. החרדים היו נגד. לא שרק לא היה אכפת להם אלא הם היו נגד מסיבות שונות. לא אכפת להם אם זו תהיה מדינת יהודית או לא. [...] ולבסוף על אפם וחמתם קמה מדינה. והם עברו שבדיעבד אחרי שהוקמה מדינה צריך לשתף איתה פעולה. שהרי גם בחו"ל היו כך והצטרפו לממשלות השונות כדי לפעול לטובתם. יש כאלו אשר לא משתתפים כלל. לא מקבלים כלום ולא נותנים כלום. כאילו לא קיימים. אך יש כאלו אשר רוצים לקבל.

הם רוצים לקבל כסף לישיבות והם מוכנים לקבל כסף ולמכור כל דבר, אפילו למכור את גוש קטיף וכן הלאה. עכשיו ריה דרעי הוא מקבל מליארדים מגורם אירופאי כדי לחבור אל אולמרט וכו כדי שתהיה מדיניות של וויתורים על חלר ממדינת ישראל. וזה כי החרדים אומרים שלימוד תורה הוא הדבר הכי חשוב. וזה נכון. אך הם לא יודעים שתורה לא צריך רק ללמוד אלא גם לקיים. צריך לשמור על א"י. זה רש"י קטן כזה שאומר כך.

זו שיטה.. לכן אנחנו מסכימים עם החרדים ולא מסכימים. אנחנו מסיכימים עם הציונים ולא מסכימים. אמרנו לא אצל כולם כל האמת והצדק. ועם מי אנחנו מסכימים? עם עצמנו, אבל גם לא. הקיצור, יש את הגדרת הרצי"ה בלנתיבות ישראל א' "תחיית האומה בארצה ע"פ תורתה". צריך מפלגה שחורתת על דגלה את האימרה הזאת. אין הרב כאלו שזה הדבר הכי חשוב לה. ולכן יש אנשים שאומרים שלאור הדברים האלו שאלה יחברו ויהיה להם רוב ולליכוד לא יהיה רוב וכו וכו כל בחירות יש את הבלבול הזה. ולכן יש הרבה שמצביעים לליכוד מתוך פחד שהשמאל ימכור את א"י.

דחייה: א. ממשלות ימין לא מכרו את א"י פחות ממשלות השמאל, אפילו יותר. וכך היה בימית ובגוש קטיף. ב. מפלגה כמו הליכוד וכל השאר- לכל אלו יש הרבה גואלים, ולנו יש מעט גואלים. קוראים לזה בספר חסידים- מצווה שהיא כמו מת מצווה. אם יש מצווה שהיא כמו מת מצווה צריך ללכת אחריה. וכך המחבר בין המזרחי לבין היאחוד הלאומי לבין המפדל וכן הלאה זה קרוב להיות מת מצווה, זה קרוב להיות מת.. זה נחלש. וצריך להתחזק ולרומם. אם יהיו שם כ"כ מעט אנשים אז לא יהיה למפלגה הזאת כוח. מפלגה קטנה זה רק לדבר. אם זה לדבר- גם אני יודע לדבר, אלא שמפלגה זה לא רק כדי לדבר, אלא כדי להזיז דברים. ולכן צריך שם כזית בוחרים.

כמה זה כזית? אני לא יודע, אני לא פוליטיקאי. אלא שצריכים לבחור במפלגות אלו כדי שיקבלו כוח רב. אבל לא בקלות צריך לוותר. נכון מת אבל איך הרופא נלחם כדי להציל את המת.. כיוון שזה גבר גדול נלחמים. אמר הרב דרוקמן- כיוון שעכשיו נלחמים זה בגלל שכמעט הכל מת, כמעט אמרו קדיש. אם זה יניב פירות לא יודעים. אי אפשר לדעת. כי מה שיש עכשיו עומד למות. אז יש אומרים אל תכניס אנשים חדשים? זה נכון אבל בינתיים בית הכנסת מתפרק. דבר נוסף גם אנשים חדשים לפעמים אפשר לשער. הרי פוליטיקה זה הכל משוער, זה לא מתמטיקה.

ולכן יש אנשים בכל זאת הם אף פעם לא יהיו פוליטיקאים אבל הם עדין מוכשרים. כדי להיות פוליטיקאי צריך להיות אריה ושועל. אדם כוחני וערמומי. ואני מתבטא בערמומיות. ר' צבי אומר שצריך להיות רשע. אז איך ישנם שם רבנים גדולים אשר לא יודעים מה זה בכלל רשע, אז אפשר להסביר שאפשר להיות אריה חמוד... אע"פ שר' צבי לא ממציא זאת- זה מובא בעין אי"ה. אנחנו נסתפק באריה ושועל. אפשר לבדוק ולראות מי הוא אריה ושועל.

אפשר לאתר אנשים עם כישרונות וגם כלאו פוליטיקאים. מאתרים את האנשים שלומדים הרבה שנים בישיבה ואח"כ יכולים להיות פוליטיקאים. זה לא קיצוני לומר שמי שלא עשה שום דבר אי אפשר לדעת עליו. אפשר כי יודעים לשער. אלה הסברות, וחלק גדול מן הזרם הדתי ציוני לא מסכים להם. מחצית מהקולות לא משוכנעים ממה שאני אומר. או שהם מפפחדים שיהיה חורבן התורה והארץ, על כל פנים משיקולים שונים. אני מסביר שגם אם זאת מפלגה קטנה אבל היא מציגה דבר פנימי חשוב "תחיית האומה בארצה" אז זה עדיין טוב. כמובן שיש לה כזית קולות.

ש. אם להכנס למפלגה גדולה ולהלחם שם או להקם מדינה בפני עצמה זו שאלה אשר צריך לשאול גם פוליטיקאי? ת. זה נכון, אבל צריך לדעת שכאשר נמצאים במפלגה גדולה אז יש לה כבר דגל מסויים וזהו דגלה. בעוד שכאשר אתה מקים מפלגה קטנה אז אתה מאמין שזה יכול לגדול, והדגל שאתה רוצה הוא זה המתנוסס בה. זהו חשבון ארוך מול חשבון קצר. זו שאלה עקרונית ולא מעשית. יש פעמים אשר צריך להיות עקרוני ולא מעשי. אבל גם בתור הכרעה רוחנית זה לא דבר ברור, שכן יש רבנים אשר סוברים אחרת ויש להם סברא אחרת.

על כל פנים אנחנו שמחי ם שמה שיש. שאלו את החזון איש מצווה להצביע? כן, מצווה ממש, כמו מרור. ואני אומר כמו מצה. אני לא חולק על החזון איש לא שישנה דעה אחרת. מצה ומרור. והשאלה היא מה הוא העיקר.

"אשרי האיש אשר שוכח מהדברים אשר לא יכול לשנות" נכון יש הרבה דברים במדינה שאי אפשר לשנות, אבל ישנם גם הרבה דברים שאפשר לשנות ועליהם צריך לעבוד ואותם צריך לשנות.

==


==