שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עמנו הגדול, שרוף את מפת הדרכים!

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

עמנו הגדול, שרוף את מפת הדרכים!

[הרב שלמה אבינר]


הארץ הזאת ניתנה לנו על ידי ריבונו של עולם, כולה בכל גבולותיה, לעד ולנצח נצחים.

אסור למסור ממנה חלק לעם זר, וכל פעולה בכיוון זה בטלה ומבוטלת, ואין לה שום תוקף הלכתי וחוקי.

הממשלה נבחרה כדי למלא שליחות היסטורית של בניין המדינה בארצה, ואין לה שום מנדט להרוס אותה. כל מהלך בכיוון זה אינו מחייב את האומה.

במקום להגן על העם מפני אויביה, הקמת מדינה עבור רוצחים מושבעים, מסכנת אותנו ואת הדורות הבאים של בנינו, בהעלאת רף הדמים חלילה, והיא מעין כניסת הממשלה למלחמה נגד העם.

על דימיונות השווא והשקר שאויבינו מבפנים ומבחוץ הנם שוחרי שלום, שהתבטאו בהסכמי אוסלו, כבר שילמנו ביותר מאלף קורבנות ואלפי יתומים ואלמנות ועוד יותר פצועים! ומי לוקח אחריות על כך ועוד ממשיך בנתיב הדמים?!

הממשלה מזלזלת בעם היושב בציון, טוענת שאין לו כוח עמידה, מבזה אותו ומשפילה אותו, מה שהתברר כשקר בשנתיים האחרונות, שבהן עמנו הוכיח את עצמו כחזק מאוד, מלא עוז, גבורה ומסירות.

מפת-אובדן-הדרכים היא הפיכה לוגית סיבה-מסובב של הקשר טרור-ויתורים, כלומר סבורה שטרור מצריך ויתורים, כאשר לאמיתו של דבר להפך: ויתורים גוררים יותר טרור.

תוכנית זו היא איוולת נוראה, שאין לה אח ורע בכל ההיסטוריה העולמית מלבד הוויתור על חלקי צ'כוסלובקיה להיטלר ימח שמו, שלא הביא לשלום אלא למלחמת העולם השניה ולשריפה הגדולה של עמנו.

רבות מחשבות בלב איש ועצת ד' היא תקום, ועמנו הגדול, יתקומם כאיש אחד בלב אחד נגד מפת הדרכים לגיהנום, וימשיך לבנות את ארצו ומדינתו ולהיבנות בה.