שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עמידה בצפירה ביום הזיכרון

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

עמידה בצפירה ביום הזיכרון

שאלה: האם ישנה קדושה במעמד של העמידה הקולקטיבית בצפירת יום הזיכרון?


תשובה: קדושה - אי אפשר לומר. קדושה היא רק מה שהקב"ה אמר שהוא קדוש. "והתקדשתם והייתם קדשים כי אני ד' אלהיכם... אני ד' מקדשכם" (ויקרא כ ז-ח). ודאי שזה דבר חשוב. חייבים לכבד את זכר הנופלים שמסרו נפשם ונהרגו על קידוש השם. בזכות שהם נהרגו, אנחנו פה, יש לנו מדינה. צריך לכבד אותם, להוקיר אותם, לומר להם תודה רבה. תודה רבה לכם שמסרתם נפשכם. לומר תודה זה דבר קדוש. וכשעם ישראל אומר תודה רבה ומכבד ומעריץ, זה עוד יותר קדוש. כמובן אפשר לבטא זאת בדרך אחרת מאשר עמידה בצפירה. אבל כך הציבור רוצה ולא פורשים מן הכלל. אם יש קדושה בזה, היא במה שאנחנו מודים לאלה שנפלו.

אחרי מלחמת יום הכיפורים, בה הרבה נפלו ובכך הצילו את עם ישראל, התפרסם איור של דוש, בו שרוליק עומד ומושיט ידו לשרוליק שני גדול ושקוף בשמים , כלומר שרוליק החי מושיט ידו לשרוליק המת ואומר לו: תודה. זאת הקדושה שבמעמד הזה.


  • פורסם בשאילת שלמה 385