שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עם ישראל - מתחילים לצחוק (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מתחילים לצחוק

"גוי אחד שאל את רבי יהושע בן קרחה: כתיב בתורתכם 'אחרי רבים להטות' והרי אנו מרובים מכם" (ויקרא רבה ד ו).

אכן, זה מביך, אך זה ניסיון. החיים מלאי נסיונות ואדם צריך להיות בן חיל ולעמוד בהם (מסילת ישרים פרק א).

אם יש שיטות שקריות שמצליחות, אין זה מוכיח כלום. זה נסיון. גם נביא שקר הוא נסיון. "כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום ונתן אליך אות או מופת ובא האות והמופת אשר דיבר אליך... לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה ד' אלהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את ד' אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם" (דברים יג ב-ד ועיין סנהדרין צ א).

שאל רבא בר רב יצחק לרב יהודה: יש בית עבודה זרה במקומנו, וכאשר העולם צריך לגשם, שוחטים בן אדם ובא גשם?! השיב לו: "אשר חלק ד' אלהיך אותם לכל העמים" (דברים ד יט) שהחליקן בדברים (עבודה זרה נה א) כלומר "מניחן לטעות" (רש"י). זה נסיון. עבודה זרה פועלת! "בא ליטמא, פותחין לו, בא ליטהר מסייעין אותו" (עבודה זרה שם).

ריבונו של עולם מאפשר לעבודה הזרה ולשאר רשעויות לשלוט בעולם - וזה נסיון. למשל, קרוב לאלפיים שנה הנצרות שולטת בעולם, ומונה היום כמיליארד וחצי אנשים, וכן על כמעט כל הארצות החשובות - ואנו מתי מעט.

אך בל נדאג. כל זה זמני.

"לא יהיה לך אלהים אחרים" (שמות כ ב). למה נקראים 'אחרים'? כי מאחרים את הטובה מלבוא (ספרי, עקב יא טז). הם אינם יכולים למנוע את הטובה, רק לאחר אותה. גם זה קשה, גם זה ניסיון, אך נדע שלבסוף האור יבקיע. כרגע ישמעאל מצחק, אבל יצחק אבינו הוא שיצחק בעתיד. יצחק מי שיצחק אחרון. לבסוף אנו נצחק: עינינו תראינה את בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, נצחונות הצבא, וחזרת התורה לארץ ישראל. בעצם, עינינו כבר רואות, והתחלנו לצחוק.

אותם הנוצרים שהם עתה כמיליארד וחצי, כל כך עמלו לכלותנו במשך כאלפיים שנה ולא הצליחו. רצחו אותנו ושרדנו, המירו את דתנו לנצרות בכוח ושרדנו, פעלו בכל דרך אפשרית כדי שנתבולל, ושרדנו, השפילו אותנו ורמסו אותנו, ושרדנו. והנה עתה קמה מדינתנו וגם ניצבה. הם לא הצליחו, ועתה אנו מתחילים לצחוק.

הבריטים החליטו להקים לנו בית לאומי בארץ-ישראל ואחר כך חזרו בהם, וניסו למנוע בכל דרך אפשרית את הקמת המדינה, אך לא הצליחו, הרכבת יצאה לדרך ולא יכלו לעוצרה, ועתה אנו צוחקים.

מיליארד וחצי מוסלמים מנסים במשך ששים שנה להכחיד את מדינת ישראל ולא עולה בידם - ואנו צוחקים.

אנו משגשגים בכל התחומים: יש לנו מדינה נפלאה שהפכה והופכת ארץ חרבה לגן ד', יש לנו צבא נפלא עם נוער נפלא, יש לנו כלכלה נפלאה עם עם נפלא, יש לנו תורה נפלאה עם לומדים נפלאים.

כן! אנו מתחילים לצחוק.

"בשוב ד' את שיבת ציון, היינו כחולמים... אז יימלא שחוק פינו" (תהילים קכו). כן , אנו שוחקים וצוחקים "יושב בשמים ישחק" (תהילים ב ד), וגם אנו בארץ שוחקים. וזו רק התחלה, רק התחלנו לצחוק, זו רק מנה ראשונה. נצחק עוד הרבה.