שיעורי הרב שלמה אבינר

על עירבוביא בין גברים לנשים עושים תשובה (וידאו)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר