שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

על התקציב ועל הגיוס

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

על התקציב ועל הגיוס

[ראיון עם הרב בעיתון 'המשפחה']


בנין אבן ישן, עתיק יומין, ניצב בגאון בין הסמטאות הצרות והמוזנחות של הרובע המוסלמי בעיר העתיקה. במקום המיוחד הזה, מטרים ספורים בלבד מבית קודשי הקדשים, שוכנת ישיבת "עטרת ירושלים". זכתה הישיבה, ובראשה עומד הגאון הרב שלמה אבינר, הנחשב לאחד מגדולי תלמידי החכמים ופוסקי ההלכה שקמו לציונות הדתית בעשרות השנים האחרונות. הרב, המחלק את סדר יומו הגדוש בין היישוב בית אל, שם הוא משמש כמרא דאתרא, לבין הרבצת התורה בישיבה, כתיבת ספרים תורניים ומענה לשאלות הלכתיות בתחומים רבים ומגוונים. מטבע הדברים, הוא אינו מתעסק בנטל הכלכלי של החזקת הישיבה, אך הוא מודע היטב לקשיים החדשים שהגיחו לפתחה בחודשים האחרונים.

"אין ספק שנזרם לנו נזק, ואין ספק שאסור שיקרה כך", הוא בורר את מילותיו בשלוות נפשו הנצחית, המוכרת". "בוודאי שיש צורך לשאול איפה הכסף? תלמיד ישיבה מתוקצב היום על ידי המדינה בסכום של ששת אלפי שקלים לשנה, בעוד התקציב לסטודנט, אפילו אם הוא לומד מקצועות לא יישומיים כמו פילוסופיה או שירה יוונית עתיקה מקבל בין שלושים לארבעים אלף שקלים לשנה. אז היכן השוויון בנטל?"

"גם בנושא מתווה הגיוס לכל יש לנו ביקורת קשה על הכוונה לגייס את כולם, מלבד קומץ עילויים. מקובלני ממורינו ורבינו, הגאון הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שכל זמן שבחור או אברך יושב ולומד יש לאפשר לו לעשות זאת ללא הפרעה, כדי שיגדל בתורה. כל מי שרוצה ללמוד צריך לאפשר לו זאת, ללא כל מכסות או הגבלות. אסור להשאיר בבית המדרש רק עילויים. המציאות מלמדת שמהרבה מאוד עילויים לא יצא מאומה, בעוד בעלי כשרונות חלשים שישבו והתאמצו מאוד גדלו והפכו לתלמידי חכמים גדולים, בבחינת הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. תורה היא לא מקצוע המוגבל לזמן מסוים. תורה יש ללמוד יומם ולילה, במסירות נפש אמיתית".

ראש הישיבה תמך באופן פומבי וגלוי בתנועת "הבית היהודי". אפשר לומר שהיא אכזבה?

"כשתמכתי בבית היהודי עשיתי זאת מכיון שהמפד"ל שבקה חיים, אך כמובן אין זה אומר שמדובר במפלגה קדושה. הכנסת אינה בית כנסת, ויש דברים חיוביים שהם עושים, אך הרבה דברים שאינם טובים".

אחרי שקיבלו את התמיכה, הם הגיעו שוב לשאול, להתייעץ?

"מעולם לא. אינני עוסק בפוליטיקה. אמנם, לא מדובר בסוגיות פשוטות, אך לו היו שואלים אותי לגופו של ענין, הייתי מתאמץ להשיב להם על פי הבנתי בדעת תורה. וכמובן, הייתי אומר להם את אותם דברים בדיוק לגבי התקציב ומתווה הגיוס".


  • פורסם בשאילת שלמה 283