שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עלית השר מונטיפיורי והברון רוטשילד להר הבית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מעשים בשר מונטפיורי ובברון רוטשילד בהר הבית

מעשה בשר מונטפיורי שנכנס להר הבית, מתוך תשוקת קודש, בעזרת שידה תיבה ומגדל. רצו רבני ירושלים להכריז עליו חרם שלא יצורף למנין. שו"ת ציץ אליעזר יא א מביא בשם ספר שערי ירושלים, שרבני ויהודי ירושלים הזהירוהו לא להיכנס. הג"ר שמואל סלנט, רבה של ירושלים, קראו כדי להוכיחו. השר מונטפיורי בכה ואמר: נכנסתי כיון שאמרו לי שלפי הראב"ד אין קדושה למקום המקדש, אבל לו ידעתי שזה נגד כל הפוסקים, היינו נמנע. אז הגר"ש סלנט והגר"מ אוירבך קראו לרבנים שרצו לנדותו והסבירו להם שהשר עשה זאת בשגגה ובתמימות.

יותר מאוחר הברון רוטשילד בשנת תרע"ד, נכנס להר הבית מתוך געגועים של קודש. אז מרן הרב קוק מחה בכל תוקף: "לבי נמחץ מאד, מפני חילול השם של היותו במקום המקדש... פגיעה אחת בקדושת מקום בית חיינו עולה לנו מליונים של יישובים מעשיים...וד' הטוב יכפר" (אגרות הראיה, אגרת תרעז).

(מקורות האיסור עיין מג"א סי' תקסא).


ויהי רצון שייבנה בית המקדש במהרה בימינו.

פורסם בשאילת שלמה 414