שיעורי הרב שלמה אבינר

עליית הפלשמורה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שיעור שהועבר בתאריך: יח טבת התשע"ו