שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עלייה להר הבית למען הכבוד הלאומי- מותר? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: בימים אלה כשיהודים הולכים מושפלים בהר הבית תחת התקפות בלתי פוסקות מצד הערבים, כשאוסרים אפילו למלמל תפילה חרישית, האם יש מקום להתיר את העלייה להר הבית, למען הכבוד הלאומי? האם לא ניתן לסמוך על שיטת הרב גורן זצ"ל, שחקר ומצא את מקום העזרה והמקומות המותרים בכניסה?

תשובה:

א. קודם כל, מי שפוסק בעניין הזה, זה לא אני, זה לא אתה השואל הנכבד, אלא הרבנות הראשית לישראל. זו שאלה כלל-ישראלית, והרבנות הראשית לישראל היא הקובעת. והרבנות הראשית, מאז מלחמת ששת הימים ועד היום הזה, אוסרת. יש גם שלטים שלה המזהירים שאסור לעלות להר הבית. אם כן, לא זה לא!

ב. גם הרב גורן, כשהיה רב הראשי לישראל, וסבר שעקרונית אפשר להיכנס, בפועל היו לו הרבה הסתייגויות מעשיות אם להיכנס או לא.

ג. אכן הרב גורן חקר ומצא את מקום העזרה והמקומות המותרים בכניסה, אבל יש עוד חכמים שחקרו ומצאו ממצאים אחרים והגיעו למסקנות אחרות. עם כל גדולתו של הרב גורן, לא כתוב בשום מקום שבכל דבר בעולם, הלכה כמותו. אלא הלכה כמי? הרבנות הראשית לישראל. ויש הרבה שיטות בהבנת הרכבו של הר הבית והרבה מאוד ספקות.

ד. הר הבית אינו דומה לארץ ישראל, ארץ ישראל נכבשת על ידי צה"ל ועל ידי התיישבות. הר הבית נכבש על יד השראת שכינה, על ידי קדושה עליונה, ולאותה קדושה עליונה עוד לא הגענו.

ה. לכן, באמת יהודים לא צריכים להיכנס כלל להר הבית. וככה גם לא יהיו מושפלים, וגם לא יהיה איסור למלמל.ודאי, גם היה צורך לאסור לערבים להיכנס להר הבית, גם לטובת האומה וגם לטובת הערבים, שהרי כתוב "והזר הקרב יומת" (במדבר א נא), אפילו היתה אבן עליה רשומה אזהרה זו למבקרים הזרים. האבן נמצאת במוזיאון רוקפלר בירושלים ויש צילום באנציקלופדיה תלמודית ערך הר הבית. לערבים הנכנסים יש עונש שמימי של "הזר הקרב יומת". לכן אנחנו מצטערים עליהם שהם נכנסים כי לא יחפוץ ד' במות הרשע כי אם בשובו מדרכו הרעה וחיה. אבל אנחנו ודאי לא ניכנס, ובאמת רק מעט יהודים נכנסים. לא רק ש99% של הרבנים פוסקים לא להיכנס, גם 99% של היהודים מבינים שעוד לא הגיע הזמן להיכנס.

אבל הזמן בא יבוא.

  • פורסם בשאילת שלמה 526