שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עלייה להר הבית או חוסר כבוד לרבי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: אני בדרך כלל לא שואל את הרב שאלות, אבל כעת אני מרגיש חובה לשאול על עלייה להר הבית. אני יודע שהרבנות הראשית אוסרת עלייה להר הבית, אבל ראש הישיבה בה אני לומד אומר שיש מצוה לעלות כדי לכבוש את המקום. האם אני חייב לשמוע?

ת: במקום חילול השם אין חולקין כבוד לרב.

ש: חבר כנסת הכריז ש"עדיף שאנשים יעלו אף בטומאה להר הבית, מאשר שלא יעלו בכלל", אבל איני רוצה לקבל כרת?!

ת: עולם התורה לא בנוי מחברי כנסת שמכתיבים לך מה לעשות. התורה ניתנה בסיני לכל עם ישראל.

ש: גדולי ישראל שלפני השואה הורו לתלמידיהם לא לעלות לארץ ומזה מתו בשואה. כאן יש שעולים להר הבית ודורכים על מקומות שיש להם עונש כרת! זה לא דומה?

ת: אין להאשים רבנים בגרימת כרת אפילו בעקיפין.

ש: לכאורה רבנים התומכים בעלייה להר הבית משתפים פעולה עם אויבי ישראל בכך שגורמים ליהודים רבים לקבל עונש כרת?

ת: תעשה תשובה ותבקש מחילה מאותם תלמידי חכמים וצדיקים.

ש: דברי המעודדים עלייה להר הבית סותרים מצוות מפורשות והלכה פשוטה ברמב"ם?

ת: כנ"ל.

ש: איך רבנים טוענים שמרן הרב קוק, רבנו הרב צבי יהודה וכל הרבנים הראשיים וכל גדולי ישראל לא כוספים לקרבת אלהים ומקדשו כמו הילדים של היום?!

ת: בכל זאת יש לכבד הרבנים הטוענים כן.

ש: ראיתי אצל הפוסקים שדעתו של המיינסטרים, כלומר רוב רובם של גדולי ישראל, אוסרים עלייה להר הבית, ומי שבעד נדחק לשוליים. אבל שמעתי שאחד טען: "היום המיינסטרים הדתי בעד עלייה, והמתנגדים נדחקים לשוליים".

ת: הקמפיינים המסיביים בעד עלייה להר הבית מנסים לדחוק את רוב רובם של גדולי ישראל לשוליים, אך לא מצליחים...

ש: חילונים שמגיעים לכותל בפעם הראשונה בחיים, לא מענין אותם מה דעתם של התומכים בעלייה להר הבית. הרי הם באים לכותל.

ת: התומכים בעלייה חיים בתוך איזו נישה, מין חצר חסידית משלהם, וחושבים שאת כולם מעניין מה הם חושבים.

ש: לוחצים על אשתי לעלות להר הבית בניגוד לרבנים התומכים בעלייה להר הבית הפוסקים שזה אסור. מה לעשות?

ת: נראה שהאנשים האלה הלוחצים מדברים מתוך עולמם הגברי.

ש: שמעתי שיש תופעה אדירה של ביקור בכותל המערבי, הרי כל שנה מבקרים שם שני מיליון יהודים!

ת: באמת זו תופעה עצומה.

ש: האם בעלייה להר הבית, מלבד האיסור, יש גם "ריחוק מהשכינה"?

ת: אכן. השכינה לא זזה מהכותל המערבי.

  • פורסם בשאילת שלמה 548