שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עלייה לארץ- בזכות אישר האומות? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: כתבו האבני נזר ורבי מאיר שמחה מדווינסק שמותר לעלות כחומה על ידי רישיון אומות העולם (עיין קונטרס שלא יעלו בחומה עמ' 88). וכן החליט האו"ם. מה יקרה אם האו"ם יחליט ח"ו על הקמת מדינה ערבית בתוך ארצנו?

תשובה: כל זה לפי שיטתם שיש תוקף לשלושת השבועות.

א. לפי הרמב"ן (הוספות לספר המצוות להרמב"ם, מצות עשה ד'), כל הדורות יש מצוה של כיבוש הארץ. הוא לא מביא בכלל את שלושת השבועות.

ב. כתב רבי מאיר שמחה מדווינסק: "אמנם כעת הֵסֵבה ההשגחה, אשר באסיפת הממלכות הנאורות בסן-רמו, ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל, וכיוון שסר פחד השבועות". כלומר, זה עניין של פחדנות בעלמא. עכשיו כבר לא מפחדים.

ג. אחרי שהגויים נתנו לנו אישור, הם לא יכולים לחזור בהם. ברגע שנכנסנו לארץ, זו ארצנו. אנחנו לא משועבדים לגויים עד סוף כל הדורות (עיין דברי רבנו הרב צבי יהודה בלנתיבות ישראל ח"ב ס' מא ובסוף קונטרס שלא יעלו בחומה עמ' 129).