שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עולמנו - עולם של עבודה וניסיון (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־17:52, 14 במרץ 2016 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

עולם של עבודה וניסיון

[הרב שלמה אבינר]

שאלה: אם ד' רואה את העם שלו סובל, למה אינו עוזר לו?

תשובה: ריבונו של עולם עוזר לנו בכך שהוא נותן לנו כוח לעמוד בקשיים, ולאדם יש בחירה חופשית אם לעמוד בקשיים או לא לעמוד בהם. העולם הזה אינו עולם של תענוגים, אלא עולם של עבודת ד', כמבואר בספר מסילת ישרים פרק ראשון, ועולם התענוגים הוא העולם הבא.

כמובן, יד ד' לא תקצר לעשות גם את העולם הזה כולו תענוגים, אבל אז יחסר העיקר, כלומר - עולם של עבודת ד' מתוך הניסיונות והקשיים. אכן עברנו גלות קשה מאד, נוראה ואיומה, עמדנו בניסיון, ועתה ריבונו של עולם נוטה עלינו חסדו. אנו שטופים ברכת ד'. כמעט כל הצרות של הגלות נעלמו ואנו חיים עתה אולי בתקופה ההיסטורית הטובה ביותר שהיתה לנו אי פעם מאז יציאת מצרים.

אך האמת היא שגם בזמן הגלות, ד' עזר לנו, שאם לא כן, איך נשארנו חיים. הרי זה נס מופלא שכבשה החזיקה מעמד בין שבעים זאבים.


שאלה: אם ד' רוצה שנאמין בו למה אינו מוכיח שהוא קיים?

תשובה: ד' מוכיח כל הזמן שהוא קיים. הרי בלי אור ד' שמאיר בהוויה, שום דבר לא היה קיים בעולם והכל היה חוזר לתוהו ובוהו בן רגע, הרי שום דבר אינו יכול לעמוד יש מאין בלי שד' יחיה אותו. יש נסים יוצאי דופן ויש נסים ש"בכל עת ערב ובוקר וצהרים, הטוב כי לא כלו רחמיך". אבל גם זה תלוי בבחירה החופשית של האדם. אם אדם מאמין בד' הוא רואה אותו בכל מקום. אם אינו מאמין בו, הוא גם יכפור בנסים הגלויים ויחפש להם כל מיני הסברים, כמו שבימינו יש כופרים בנס הגלוי של התקיימות חזון הנביאים של שיבת ציון ובניין הארץ. כמובן, יד ד' לא תקצר להכריח אותנו להאמין בו, כמו שהוא עושה למלאכים, אבל רצונו יתברך שנאמין בו בבחירתנו החופשית, ואז זה נחשב לנו כזכות גדולה. ב"ה אנו מאמינים בני מאמינים לאורך כל הדורות.


שאלה: למה ד' לא נגלה אלינו בכל דרך שהיא כל כך הרבה שנים?

תשובה: ריבונו של עולם כתב בתורה שהוא ינהג בדרך של הסתר פנים. הסתר הפנים הוא עונש על כך שלא עבדנו אותו כאשר היה גילוי פנים, והוא גם אפשרות של תיקון ושל תשובה, שגם בהסתר הפנים אנו ממשיכים לעבוד את ד'. ב"ה עמדנו בניסיון, ואנו חיים עכשיו בתקופה של גילוי פנים בבניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, ניצחונות הצבא, חזרת התורה לארץ הקדושה.


שאלה: אומרים כי בתחיית המתים כל יהודי שמת יקום, אבל איך יוכל אם כל גופו התפורר בקבר?

תשובה: תחיית המתים היא נס מעל הטבע שאיננו יכולים להבין. הרי ריבונו של עולם יכול לברוא את כל ההוויה יש מאין. כיוונת לשאלה המוזכרת בגמרא עצמה, שהקיסר אמר לרבן גמליאל: אתם אומרים שהמתים יחיו, הרי הם נעשים עפר, וכי עפר יכול לחיות?! אמרה לו בתו של הקיסר לרבן גמליאל: הניחהו ואני אשיב לו במשל. שני יוצרים יש בעירנו, אחד יוצר מן המים ואחד יוצר מן הטיט, איזה מהם משובח? אמר לה: זה שיוצר מן המים. אמרה לו: אם מן המים ריבונו של עולם צר את כל העולם, לא כל שכן שיכול לברוא בני אדם שוב מן העפר. וכן בהמשך, אמר לו נוצרי לרבי אמי: אתם אומרים שהמתים יחיו, והרי נעשו עפר, ועפר האם חי? אמר לו: אמשול לך משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שאמר לעבדיו, לכו בנו לי ארמונות גדולים במקום שאין שם מים ועפר, הלכו ובנו אותו. לאחר זמן נפלו הארמונות. אמר להם: חזרו ובנו אותם במקום שיש עפר ומים. אמרו לו: אין אנו יכולים. כעס עליהם המלך: מקום שאין מים ועפר בניתם, עכשיו שיש מים ועפר, על אחת כמה וכמה (סנהדרין צ, ב. צא, א). זה הכלל, אם אפשר לברוא אדם יש מאין, כל שכן אפשר ליצור אותו מעפרו. אם מי שמעולם לא נולד יכול להיוולד, קל וחומר מי שכבר נולד.


שאלה: למה ד' עשה לאדם יצרים ותאוות שקשה מאוד לעמוד בהם?

תשובה: ריבונו של עולם ברא את האדם בשיווי משקל מופלא, יצר טוב ויצר רע שקולים הם. אם היצר הרע היה חזק מן היצר הטוב, היה האדם אבוד מראש, ולא ייחשב לו לעוון. וכן אם יצר הטוב היה חזק מן היצר הרע, היה צדיק מראש, ולא היתה לו זכות. לכן שני היצרים שקולים הם. אם לאדם יצרים ותאוות שקשה מאד לעמוד בהם, סימן שיש לו גם יצרים טובים, חזקים ואדירים, כך שכאשר ינצח את היצרים הרעים, יישאר עם יצרים טובים עצומים ויהיה צדיק גדול וקדוש. אשריו. ככל שאדם גדול מחברו יצרו גדול הימינו. העיקר שישתמש בכוח הטוב שנמצא בו, ולא בכוח הרע. ואין הקדוש ברוך הוא שולח לאדם ניסיון, אלא אם כן יכול לעמוד בו, והכל הוא לטובתו.


שאלה: מי שלא דתי נקרא רשע מפני שגורם למשיח לא לבוא?

תשובה: הרמב"ם כותב בהלכות תשובה, שלכל אדם יש עבירות ויש זכויות. מי שרובו עבירות, נקרא רשע, מי שרובו זכויות, נקרא צדיק. כל עבירה שאדם עושה, הורסת את העולם, את העולמות, מעכבת את ביאת המשיח ומגבירה את הרע העולמי. כל מצוה שאדם עושה, בונה את העולם ואת העולמות, מקרבת את ביאת המשיח ומרבה את הטוב האלהי בעולם.