שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עוזרי הרוצחים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

עוזרי הרוצחים

כל אדם מישראל הוא כה יקר לנו, ולכן הננו מוטרדים מן השטות הנוראה שעשינו, כשחילקנו נשק לרוצחים.

אין זו השטות היחידה שעשינו בהיסטוריה שלנו ומאז קום המדינה. אך מה נעשה, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ואין ממשלה שלא תעשה שטות ושגיאה. אבל השטות הזאת עוברת כל גבול.

כבר כתוב בגמרא שאסור למכור נשק לגויים, כי הם רוצחים וישתמשו בו לרעה (עבודה זרה טו ב), וכן נפסק ברמב"ם (הלכות עבודה זרה ט ח) הלכות רוצח ושמירת נפש (יב יב) ובשולחן ערוך (יו"ד קנא ה) כי המוכר עובר על "לפני עור לא תתן מכשול".

הרי לגוי אסור לרצוח, זו אחת משבע מצוות בני נח, ואם הנך נותן נשק בידו הוא עלול לרצוח. יש סיכוי סביר שלשם כך הוא לוקח נשק. גם שאר דברים מסוכנים אין מוכרים לו, כגון אריות ונמרים (שם).

נכתבו הרבה תשובות הלכתיות על כך שמדינת ישראל מוכרת נשק למדינות זרות. ההנחה היא שאלו מדינות מסודרות, ואינן מדינות של רוצחים, ולכן לא תשתמשנה בנשק לרעה, אלא רק לצרכי הגנה. יתכן שכך היה תמיד ושלפעמים מכרנו נשק למדינות עריצות ופושעות ולכל מיני קבוצות - ואכן אסור היה הדבר מבחינת המוסר וההלכה. אך כאן לא רק שאנחנו מוכרים אלא נותנים במתנה נשק לאנשים שעלולים לרצוח אותנו! זהו דבר שלא יאומן! הרי אין כאן הפתעה. מכירים אנו אותם אנשים, הנם רוצחים, ולא מהיום אלא כבר מאה ועשרים שנה אנו בארץ הזאת והם מנסים לרצוח אותנו. כנופיות מסוגים שונים משוטטת ומטרתן להשמיד את מדינת ישראל ולרצוח אותנו.

האם מעוניינים אנו בשלום? - בוודאי, יש לעשות שלום! צריך לעשות שלום כדי לחסוך בשפיכות דמנו.

ולאותם האנשים שממשיכים לרצוח- אפילו ברגע שאנו נותנים להם נשק- אנו מספקים להם נשק?! הרי זהו שגעון שעובר כל גבול!

נמתין עשר שנים! להפשרה! לצינון!

אם במשך עשר שנים יחדלו לרצוח - נדון בנושא.

אי אפשר להבין! מי שעשה את המעשה הזה חייב לתת את הדין. איננו אומרים שעל כל טעות של כל ממשלה יש להעמיד ועדת חקירה. קורה שאנשים טועים.

אך טעות כזו, נתינת נשק לרוצחים שעלולים לרצוח אותנו ושרצחו אותנו במשך יותר ממאה שנה, והציבור זועק נגד מעשה בלתי אחראי זה, עתה מתברר אמנם שהם רוצחים בנשק זה - זהו דבר שלא יאומן!

כל אלה שהיו שותפים להחלטה זו חייבים לעמוד לדין בפני ועדה ממלכתית רבתי. היא תחליט מה שתחליט, אך צריך להיות ברור שדם אחינו אינו הפקר, דמי אחינו זועקים מן האדמה!

נקווה לימים טובים.