שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

עד מדינה? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ש: איפה כתוב בתורה עד מדינה?

ת: לא כתוב. זו המצאה של הגויים, Turned State's Witness, או יד המלך.

ש: והאם הגויים אינם מבינים שזה בעייתי?

ת: בודאי. לכן השימוש הוא רק במקרים יוצאי דופן, כאשר אי אפשר למצוא עד. יתר על כן, אדם יירתע מלפשוע, מחשש ששותפו ייהפך למאשימו.

ש: מה ההגיון לפתור את העד מעונש בגלל שהוא מעיד?!

ת: נכון. זה סוג של הסדר טיעון Plea Bargain.

ש: גם בכל הסדר טיעון, אין הגיון. אם אותו אדם חף מפשע אין שום סיבה שייענש. ואם הוא אשם, למה להקל על עונשו?!

ת: נכון. אך זה מאוד מקל על המערכת המשפטית, אבל זו לא סיבה מספקת. אך בנדון שלנו, לפעמים אין אפשרות למצוא עדים.

ש: לגופו של ענין, האם יש ערך של עדות לעד מדינה?

ת: לא. בגלל שתי סיבות. א. הרי הוא שותף לעבירה, לכן יש לו דין רשע פסול לעדות. ב. הוא נוגע בדבר שהרי על ידי עדותו הוא נפטר מעונש, או לגמרי או חלקית.

ש: אם אין ערך לעדותו, אז מה התועלת?

ת: אכן, זה לא מדין עדות, שהתורה גזרה על פי שני עדים יקום דבר, אבל יש לה ערך של ראיה, ולכן יש לחקור אותה היטב ולהשתכנע שהיא אמת. לכן, עד מדינה לא יוכל לעמוד לבדו בתור הוכחה, אלא כצירוף להוכחות אחרות. עד מדינה הוא מה שנקרא בהלכה אומדנא, אומד הדעת, שאין לו ערך בדיני נפשות אבל אפשרי בדיני ממנות (רמב"ם, הלכות סנהדרין כ, א).

ש: בכל זאת, עד מדינה לא מוזכר בפוסקים?

ת: אבל באופן כללי, יש סמכות כללית למלך מדין הוראה שעה במקרים חריגים (רמב"ם, הלכות רוצח ושמירת נפש ב, ב-ד-ה). והוא הדין ממשלת ישראל, יש לה חלק מסמכויות המלך, כפי שהוכיח מרן הרב קוק (שו"ת משפט כהן סי' קמד).

ש: יש דוגמאות לכך?

ת: כן. זה קצת דומה לתשובת הרשב"א שאפשר להעלים עין מפושעים זוטרים כדי להתרכז בפושעים החמורים הרוצחים (שו"ת הרשב"א ה, רלח. מובאת בב"י חו"מ סי' שפח).

ש: ובסיכום?

ת: לעד מדינה אין ערך עדות. רק אפשר להיעזר:

א. במקרים חמורים מאוד, כגון מפיה, טרור, סחר סמים.

ב. במקרים חריגים שאי אפשר למצוא עדים.

לא בתור עדות, אלא בתור סוג של ראיה שצריכה להיחקר היטב אם היא אמת, בצירוף הוכחות אחרות.

  • פורסם בשאילת שלמה 628