שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ספר "קול התור" (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


ספר קול התור

ש: האם אכן ספר קול התור הגיע מהגר"א?

ת: הוא נערך זמן רב לאחר מכן, אך הדברים העיקריים שם וכן רוב דברים, אפשר למצוא במקומות אחרים אצל הגר"א.

[כתב הג"ר משה שטרנבך: "יש דברים בספר שהם באמת יצאו מפיו הקדוש של הגר"א, הכניסו עוד רעיונות כדי להפוך הגר"א ל"לאומי"". שו"ת תשובות והנהגות ד שכח. אמנם במהדורת תשנ"ד הובאו בספר הקדמות מרבני ירושלים התומכות באותנטיות החיבור. רבנו הרב צבי יהודה החשיב מאוד את הספר, ובספר "עולם נסתר בממדי הזמן: תורת הגאולה של הגר"א מווילנה: מקורותיה והשפעתה לדורות", ד"ר רפאל שוח"ט דן באריכות בס' קול התור [295-262] ומסיק שהוא מכיל יסודות מקוריים מחשיבת הגאולה של הגר"א, אשר נמצאים כבר בספרי הקבלה של הגר"א ברמזים בלבד, ובספר קול התור הם מורחבים. לכן כל היסודות הם מהגר"א עצמו, אלא שתלמידיו הרחיבו אותם – רשם מ"צ.]