שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

סעודת אמנים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: מה דעת הרב על "סעודת אמנים"?

תשובה: זו המצאה חדשה. מותר להשתתף, כי לא עושים שם שום דבר רע, מברכים ועונים אמן. למה נשים עושות את זה? כדי שיהיו זכויות בשביל עצמן, בשביל חולים, בשביל בנות שתתחתנה וכו'.

אבל, אם אנשים רוצים להוסיף זכויות אין צורך להמציא דרכים. תמיד הבעיה הזאת עומדת בפנינו כיצד להוסיף זכויות. כתוב: תשובה ותפילה וצדקה. צריך להתפלל, צריך לתן את הכסף של "סעודת אמנים" לצדקה וצריך לעשות תשובה על מה שאתה לא בסדר.

האם כדאי להשתתף ב"סעודת אמנים"? עדיף להוסיף זכויות לא על ידי דברים שממציאים עכשיו אלא ע"י דברים קבועים וברורים.

יש עוד צד, שזו פגישה חברתית. ישמן נשים שנחנקות בבית וצריכות לפגוש חברות. בלי לפגוש חברות הן מתות – 'חברותא או מיתותא' (תענית כג, א). במקום ללכת ולקשקש במכולת, אומרות ברכות ועונות אמן – בסדר.

אבל, ד' כבר חשב על כל זה ונתן לנו תרי"ג מצוות ולכן אין צריך להמציא כל מיני דברים.

שאלה: מה לגבי לאסוף אסיפה להפרשת חלה?

תשובה: גם זו המצאה חדשה. כמובן, אם אני אופה בכמות של קמח יש מצווה להפריש חלה אבל לא כתוב שצריך להתאסף יחד. אפשר באותו זמן לעשות עוד מצוות – 'המצאות ישנות'.