שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

הבדלים בין גרסאות בדף "סכנת פירוד בעם ישראל ע"י גיור חלופי (מאמר)"

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

(יצירת דף עם התוכן "נפל דבר נורא בישראל, הדבר הכי נורא שיכול להיות: כבר לא נהיה עם אחד. נקוה שנצליח לבטל את רוע...")
 
 
שורה 47: שורה 47:
 
* פורסם בשאילת שלמה 549
 
* פורסם בשאילת שלמה 549
  
[[קטגוריה: מאמר]] [[קטגוריה: עם ישראל (מאמרים)]] [[קטגורהי: הרבנות הראשית (מאמרים)]]
+
[[קטגוריה: מאמר]] [[קטגוריה: עם ישראל (מאמרים)]] [[קטגוריה: הרבנות הראשית (מאמרים)]]

גרסה אחרונה מ־13:20, 5 במרץ 2019

נפל דבר נורא בישראל, הדבר הכי נורא שיכול להיות: כבר לא נהיה עם אחד. נקוה שנצליח לבטל את רוע הגזירה, אבל זו הגזירה.

לצערנו, הרבה חטאים יש בעם ישראל, אך על כל פשעים תכסה אהבה. אך אם תיפול האהבה, הכל יפול. כידוע החורבן השני היה עקב קלקול באחדות ישראל, שנאת חינם. ותופעה זו גם היתה קיימת בחורבן הראשון, כפי שמסביר החפץ חיים בהקדמה לספרו.

הרבה אירועים קשים עברו עלינו מאז קום המדינה, וגם לפניה. ובכל זאת, הצלחנו לשמור את אחדות האומה, שהיא הנכס הפנימי המעמיד את הכל.

לכן חורבן האחדות אינו פגם צדדי, אלא חורבן האומה. אך נקוה שנתגבר.

במה דברים אמורים? מתן סמכות לכל רב מכל קהילה לגייר. וכיוון שאין זה סוד שיש חילוקי דעות בדרישות הגיור, כמו שיש חילוקי דעות בכל נושא, - כתוצאה מזה יווצרו אנשים שלפי קהילה אחת הם יהודים ולפי קהילה אחרת הם גויים, כגון יהודים לפי קונסרבטיבים ורפורמים וגויים לפי האורטודוקסים. אין לשער איזה פילוג זה יביא לאומה. גם אין לשער איזה משבר נורא זה יביא לאדם שחשב שהתגייר כדת וכדין ופתאום יאמרו לו: לא לנו אתה, לא לנו.

נצטרך לנהל ספרי יוחסין באורח חוקי כלומר באמריקה, וכל אדם שיטען שהוא יהודי למטרת נישואים או לכל מטרה אחרת, יבדקו האם אכן כן הוא או לא. ואין צורך לתאר כמה נורא יהיה מצב זה.

לכן יש צורך לחזור על הראשונות: עם אחד! ארץ אחת! צבא אחד! גיור אחד!

היה גם צריך להיות רק כשרות אחת, ואף מזה אנו סובלים, כי זה פוסל את מזונו של זה וזה פוסל את מזונו של זה. אבל כיון שלא על הלחם לבדו יחיה האדם, אפשר להמשיך לחיות כך.

אך לא כן הגדרת מיהו יהודי. חייבת להיות הגדרה אחת! והיא תיקבע על ידי הרבנות הראשית לישראל שהיא הנהגת התורה של האומה. היא ולא אחרת!

כדי להבין את סכנת החורבן והפירוד הגלומה בהצעת החוק החדשה, אין צורך להיות רב, אפילו אין צורך להיות דתי, - כל יהודי ישר ואחראי מבין זאת. וכך היה הקונסנסוס עד כה לגבי הסוגיא "מיהו יהודי", ובלי שום חקיקה, היה מובן מאיליו למנהיגי האומה, שיהודי הוא מי שיהודי על פי הלכה. כמובן לא הלכה קונסרבטיבית, ולא הלכה רפורמית, ולא הלכה פרטית, אלא הלכה של הרבנות הראשית לישראל.

אם, חס וחלילה, יתקבל חוק זה, יתחילו פה תעשיית גיורים ומסחר גיורים, וקניון הגיורים, בכל מחיר, קנה כבקשתך.

באשר ל"שד הדמוגרפי" של 400,000 גויים עולי רוסיה וסכנת התבוללת, יש כאן זיוף מספרים.

א. אין זה 400,000 אלא 350,000

ב. מתוכם רק מנשים יש בעיה כלומר 175,000.

ג. מתוכן הבעיה היא רק מרווקות מעל גיל 15 כלומר 31,000.

ד. רק 28% מעולות מרוסיה מתחתנות עם יהודים ולא עם גויים, כלומר 8,700.

ה. יש בארץ 641,000 רווקות יהודיות מעל גיל 15, אם כן 8700 זה 1.4%. הרי שאין כאן שד דמוגרפי.

ו. בנוסף לכך 40% מהיורדים מן הארץ הם עולים מרוסיה.

וכבר תיארו לנו רבותינו את אותה טרגי-קומדיה של גיורים מזוייפים: "לעתיד לבא באין עובדי כוכבים ומתגיירים. ומי מקבלינן מינייהו (וכי מקבלים מהם)? והתניא: אין מקבלין גרים לימות המשיח. כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה? אלא שנעשו גרים גרורים (מאיליהן מתגיירין, ואנן לא מקבלינן, דמשום גדולתן דישראל קא עבדי! רש"י). ומניחין תפילין בראשיהן, תפילין בזרועותיהם, ציצית בבגדיהם, מזוזה בפתחיהם. כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג, אומר להן: על מה באתם? אומרים לו: על ד' ועל משיחו, שנאמר (תהילים ב, א): למה רגשו גוים ולאומים יהגו ריק. וכל אחד מנתק מצותו והולך שנאמר (שם ג): יושב בשמים ישחק. אמר רבי יצחק: אין לו להקב"ה שחוק אלא אותו היום בלבד" (עבודה זרה ג ב).

אם חוק זה חלילה יתקבל, זה מה שלבסוף יקרה. לכן חובה מוסרית-לאומית גדולה לחסום גזירה רעה זו.

ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ.

  • פורסם בשאילת שלמה 549