שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

סיכום לתלמידים על הדף או על הלוח? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם יש לתת לתלמידים לסכם את החומר שלמדנו מהלוח או לתת להם דפים?

תשובה: זה שיקולו של המורה. כשהמורה כותב על הלוח הוא מושך את תשומת ליבו של התלמיד והתלמיד צריך להתרכז ב'מנות קטנות', כלומר, המורה כותב והתלמיד מתרכז קצת, המורה ממשיך והתלמיד מתרכז עוד קצת. זה טוב משום שבדורות האחרונים יש לתלמידים כושר ריכוז מועט. אבל אם המורה נותן את הכל בדף מצולם, זה יותר מדי עבור התלמיד והוא לא יצליח להתרכז.

לכן, יש מעלה לסיכום על הלוח. ודאי לא לכתוב על הלוח את שם ד' ממש, כי אסור אח"כ למחוק. העיקר שהתלמיד לא יהיה פאסיבי, אלא יהיה שותף, יעמול ויטרח, וכך הוא קונה בעצמו את החומר הלימודי. אם הוא רק מקשיב ופאסיבי, כל החומר הלימודי עלול לעבור לידו והוא לא יקלוט דבר.