שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

סוכה (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


סוכת דוד הנופלת

ש: מה המשמעות של "סוכת דוד הנופלת"?

ת: מלכות דוד. ובקונטרס ידון משה (יא, עט), השיב הגר"ח קניבסקי שזה גם על מלכות בית דוד גם על בית המקדש. – רשם מ"צ.]


ש: למה דוד נמשל לסוכה?

ת: כי הוא שמר על עם ישראל, כמו סוכה. כמו שהקב"ה שמר על עם ישראל במדבר.


סדר האושפיזין

ש: לא נהגתי לקרוא את סדר האושפיזין בסוכה. האם כדאי לשנות את מנהגי ולהתחיל לקרוא?

ת: אין זו חובה, אלא מנהג. אין זה מנהג קשה, ראוי לנהוג בו אם אפשר, בלי נדר.