שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

סגולת ישראל

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גרסה מ־18:49, 8 בנובמבר 2015 מאת Maale (שיחה | תרומות)

(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)

סגולת ישראל

[שיחה בארוחת צהריים בישיבה]

מרן הרב קוק הוא כלל עולמי וכלל אנושי, אך הוא מתרכז בעיקר בכלל ישראל. כלל ישראל מתחלק לשלשה חלקים: האומה הישראלית, המחשבות הישראליות – כלומר, התורה - וארץ ישראל.

מהי נקודת המוצא? עם ישראל. איננו עם ישראל משום שגרנו בארץ ישראל ואיננו עם ישראל משום שקיבלנו את התורה.

עמים אחרים נוצרים עקב חיבורם לארץ - מתקבצים לשטח מסויים ולאחר תקופה מסוימת מתפתחים קשרים וע"י כך נוצר העם. כך היה בארה"ב – התקבצו אנשים מכל מיני ארצות ונוצר עם אמריקאי.

אך עם ישראל אינו כך. מרן הרב קוק כותב בסידור "עולת ראיה" (א, כג-כד) על הפסוק (תהלים קה, יב) "בהיותם מתי מספר כמעט וגרים בה" – כשירדנו למצרים היינו שבעים נפש, וגם לא היינו כאן הרבה זמן, לכן לא הארץ עשתה אותנו לעם אלא בגלל שאנחנו עם ישראל אנחנו בארץ הזאת.

אנחנו חוזרים לארצנו וקמים לתחיה. מהרגע שהחל קיבוץ הגלויות אי אפשר לעצור את הרכבת: מלחמות ישראל, מדינת ישראל, החזרת התורה לארץ.

קיבוץ גלויות התחיל בגלל שארץ ישראל נתנה פריה בעין יפה, "ואתם הרי ישראל...", אחרת היינו באים לפה, מתים מרעב וחוזרים לגלות. בזכות הברון מרוטשילד רק מחצית מהיהודים הרעבים חזרו לחו"ל וחצי נשארו. בספר הכוזרי מוסבר שאנו עם ישראל כי אנו עם ישראל ובארץ הזאת אנו כעץ נטוע בפרדס.

לא התורה עשתה אותנו לעם ישראל. שהרי אנחנו לא אומרים שיהודי שאינו שומר תורה ומצוות אינו ישראל או שגוי השומר תורה ומצוות הוא ישראל. בגלל שאנחנו עם ישראל אנחנו צריכים לשמור תורה ומצוות. ע"י התורה וארץ ישראל מתגלה הטבע שלנו. אך אנו נבחרנו לפני התורה, נבחרנו ביציאת מצרים כשהיינו שקועים במ"ט שערי טומאה, "וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העולם ותעיותן" (רמב"ם ע"ז א, ג). ריבונו של עולם אוהב אותנו ולכן שלח את משה רבינו. לא בגלל משה רבינו אנחנו עם ישראל. בגלל שאנו עם ישראל ד' עשה את משה רבינו. משה רבנו הוא מה שהוא בזכות עם ישראל (כוזרי).

ארץ ישראל והתורה נובעים מהסגולה הישראלית, לכן הרב קוק מדבר הרבה על הסגולה הישראלית. מרן הרב קוק אינו הראשון שמדגיש רעיון זה, לפניו היו רבי יהודה הלוי והמהר"ל. אך רוחב היריעה הם שלשה ענקים בדורות האחרונים: השפת אמת, רבי צדוק הכהן מלובלין (מתנגד שנעשה חסיד) ומרן הרב קוק, שהוא לא חסיד, לא מתנגד, לא אשכנזי, לא ספרדי, לא תימני, לא אתיופי, לא ימני, לא שמאלני אלא הוא כלל ישראלי.

נלקח משאילת שלמה 151