שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נ נח נחמ נחמן (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

נ נח נחמ נחמן

ש: מה המקור של נ נח נחמ נחמן מאומן?

ת: אין לזה מקור. זה חדש.


ש: אבל המקור הוא הפתק של רבי ישראל אודסר!

ת: ידוע. אלא שאין מקור לתוכן הפתק.


ש: הוא עצמו המקור?

ת: צריך מקור בתורה. גם אם תנא אומר דבר שואלים מה מקורו בתורה. ואם זה אמורא מה המקור במשנה. וכן הלאה.


ש: אם כן, למה זה לא דרכי האמורי לחשוב שזה פועל ישועות?

ת: הם לא חושבים כן, אלא זה לעורר אצלם יראת שמים. בענין דרכי האמורי עיין פסחים קיב א לגבי שברירי ברירי רירי ירי רי ושו"ת רשב"א א קסז (נר כאישון לילה 221-220).