שיעורי הרב שלמה אבינר

נשים חייבות בפרשת זכור?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור. פירוט השיטות ועוד בנושא

שיעור שהועבר בתאריך: ו אדר התשע"ה