שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נצרות בצה"ל - "ממני תראו ואל תעשו" (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ממני תראו ואל תעשו

[אתר כיפה]


בבית-ספר לקצינים של צבאנו תמיד מתנוססת הסיסמה הקדושה של גדעון: "ממני תראו וכן תעשו" (שופטים ז יז). אך בזמן האחרון היה מקרה, מקרה יוצא דופן, שעליו ראוי לומר: ממני תראו ואל תעשו.

במה דברים אמורים? כידוע, לפני שיצא לקרב הצבאי גדעון ביצע קרב רוחני והוא ניתץ את המזבח של הבעל, האלילות של אותו זמן (שופטים ו כה-כז). והרי הנצרות מוגדרת בשולחן ערוך כאלילות.

ולכן לא מובן למה הכריחו חיילנו לשמוע הרצאה של נוצרי על נצרות וסלקו צוער מקורס קצינים גם בגלל הסיבה שלא רצה לשמוע.

זה מזכיר לי את התקופות השחורות של ההסטוריה שלנו שהיו מכריחים אותנו לשבח בכנסיות ולשמוע דברי נצרות מפי כמרים. אבל בצבא הגנה לישראל – מי העלה זאת על דעתו.

וגם אני התם שואל שאלת תם: צה"ל מיועד להיות צבא הגנה לישראל, כלומר להגן ולהלחם. ומה זה שייך להרצאות על נצרות?

ואם תאמר: רוצים להרחיב אופקיו של הקצין. יש להגיב: להרחיב כן, להחריב לא. ועל כל פנים, רבנו הגדול הרמב"ם, שבודאי היה בעל דעת רחבה, פוסק שאסור לשמוע הרצאות מעין אלו (הלכות ע"ז ב ב-ג).

ועוד שאלת תם: כיצד אפשר בבת אחת לדרוש ובצדק גיוס חרדים וגם להצר לחייל שרוצה לשמור הלכות עם ישראל.

נקוה שהזוועה הזאת תתוקן בהקדם, וצבאנו יישא בגוון שם יהודי.


  • פורסם בשאילת שלמה 335