שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נסיעה לפולין (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

נסיעה לפולין

[מ"באהבה ובאמונה"]


שאלה: האם כדאי וראוי וטוב לנסוע לפולין למחנות השמדה כדי לזכור מה עשה לנו עמלק ומתוך כך להתחזק ביראת שמים? ובאותה הזדמנות לבקר קברי גדולי עולם?


תשובה: לא. וזה בגלל שבע סיבות שכל אחת מהן מספקת:

א. יש איסור יציאה מן הארץ בגמרא, ברמב"ם (הלכות מלכים פרק ה) ובשולחן ערוך (שו"ע אות תקלא ד). זהו איסור ככל איסור, ואי אפשר לדחותו על פי רגשות אנושיים. הרמב"ם מחמיר ומתיר לצאת זמנית רק בשביל שתי מצוות גדולות, ללמוד תורה ולישא אישה. התוספות מתירים לכל מצוה, אבל ביקור במחנות השמדה אינו מוגדר בשום מקום כמצוה, כשם שאין מצוה לבקר במצרים לראות איפה השתעבדנו, או לספרד לראות מאיפה גורשנו או לארצות אחרות רבות שבהן סבלנו. לו היתה מצוה, היתה צריכה להיות מוגדרת בשולחן ערוך. לו היתה מצוה, היינו צריכים לראות את רבותינו תלמידי החכמים נוסעים לשם ואף מחמירים לנסוע כמה פעמים.

ב. נטען שיש לזה ערך חינוכי, ולכן זה משתלב בתכנית בית הספר. אז יש לזכור ערך חינוכי נגדי לא פחות חשוב: לא יתכן שתהיה פעילות לעשירים המסוגלים לשלם 6,000 ש"ח שתהא סגורה לעניים שאין להם סכום זה וילחיצו את עצמם להשיגו.

ג. ובאשר לכסף, גם זה לא חינוכי שהפולנים ירוויחו כסף מפני שמחנות ההשמדה היו ממוקמים בארצם. זה לא היה מקרה שהנאצים בחרו בארץ זו, כי הפולנים היו אנטישמים – מלבד כמובן מיעוט של חסידי אומות העולם. הם שמחו בראותם אותנו שם, הם לא פוצצו את פסי הרכבות המובילים לשם, הם לא נתנו מחסה לאלה שברחו משם, הם עשו פוגרום אחרי השואה, הם גנבו בתינו, סירבו להחזירם ליהודים שחזרו ממחנות ההשמדה, ועד היום מתנהלים על זה משפטים.

ד. ועוד, באשר לחינוך, רגש חולף או זעזוע חולף אינם מחנכים ליראת שמים או לשאר תכונות חשובות. רגש בא בקלות והולך בקלות. חינוך מושג על ידי עמל ארוך ועבודה קשה ומתמדת.

ה. נכון שיש רבנים שמלווים את תלמידיהם ונותנים להם שם שיעורים חשובים, אך בשביל זה אין צורך לצאת לחוץ לארץ. יש פה יד ושם ואתרים דומים, יש סרטים, ספרים, ויש עדיין ניצולי מחנות השמדה שאפשר לשמוע מהם ישירות, במקום לראות שחזור מלאכותי של מבנים.

ו. ובאשר לניצולי מחנות השמדה, יש לדעת שחלקם עדיין אתנו, בודדים, עניים, חולים, סובלים, חסרי כסף לקנות תרופות, מזון או חימום. נראה הרבה יותר חינוכי לתת להם אותם 6000 שקל. נראה מאד לא חינוכי לחפש ריגושים רחוק מכאן, במקום לעשות חסד לסובלים, שזו מצוה ברורה של תורה. ולאתר את העמותות המטפלות בהם לוקח 5 דקות באינטרנט.

ז. באשר לרבותינו הקדושים אשר מנוחתם בחוץ לארץ, אין ספק שאילו היו שואלים אותם, הם היו מעדיפים שאותו זמן ואותו כסף יקדישו ללימוד ספריהם.

זה הכלל, מסור נפשך על המצוות שד' ציווך ואל תמציא מצוות אחרות.


  • פורסם בשאילת שלמה 329