שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נסיעה לאומן לקבר רבי נחמן (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

יציאה מא"י לבקר בקבר רבי נחמן באומן

שאלה: מה בדבר נסיעה לקבר רבי נחמן באומן?

תשובה: יש "מנהג" חדש שהמונים מבקרים בקבר רבי נחמן באומן בראש השנה, משום שרבי נחמן מברסלב אמר שמי שיעלה לקברו ויתן ח"י גרוש לצדקה יזכה לחיי העולם הבא.אך יש הרבה רבנים שמתנגדים לזה, משני נימוקים, שכל אחד מהם מספק:

א. מי שנוסע ומשאיר את אשתו גלמודה ועצובה בראש השנה, לא יצא מזה נקי בבית דין של מעלה.

ב. ביקור בקברי צדיקים אינו מצווה, לא מדרבנן ובוודאי לא מהתורה, אלא מעלה. ולכן מרן הרב קוק פסק שלא לצאת לחו"ל להשטתח על קברי צדיקים (שו"ת משפט כהן ס' קמז).

לכן, לך למערת המכפלה.מי שילך למערת המכפלה, ויתן בנוסף ח"י גרוש לצדקה, חזקה עליו שאברהם אבינו יסייע לו.

ואם תקשה, מדוע רבי נחמן אמר לבוא לקברו? הסיבה לדבר הינה משום שאין מערת המכפלה ברוסיה.רבי נחמן היה אדם גדול, אך אברהם אבינו גדול יותר. לא צריך להשקיע אלפי שקלים לנסוע לשם, עדיף לתת את הכסף לצדקה. כמו שאמרנו, נסיעה לשם אינה דבר ברור, אך נתינת צדקה- ברור מאוד. מצווה מפורשת בתורה.

וכן הג"ר מרדכי אליהו זצ"ל כשנשאל אם מותר לנסוע לאומן בראש השנה, השיב שעדיף שלא לצאת מהארץ, לא בראש השנה ולא בכל השנה, ומי שרוצה להתפלל על קברי צדיקים, עדיף שילך לקברי צדיקים בארץ ישראל - חברון, קבר רחל, קבר רשב"י (שהיה 'רבו' של רבי נחמן) וכך לא יצא מהארץ לטומאת ארץ העמים.וכן נשאל הג"ר יוסף שלום אלישיב, והשיב "לך להתפלל בכותל". וכן הג"ר עובדיה יוסף תהה איך הפך קבר רבי נחמן לחשוב יותר מקברי הרמב"ם ורבי יוסף קארו, וכן אמר בפומביות ובחריפות שרבים חלקו על שיטתו של רבי נחמן, ואין לו פסקי הלכה, שהם העיקר, אלא הגיגים. וכן בדרשת מוצאי שבת (פ' שופטים תשס"ז), הג"ר יוסף דיבר בחריפות על כך שמישהו אמר בשמו שהוא אמר לנסוע לאומן, והבהיר שלעולם לא אמר כך,ושוב חזר על התנגדותו ועוד הוסיף: "אלו חסידים עושים מה שעושים, טוב, יבושם להם.יעשו.מה אכפת לי אני מהם?אני חסיד אומן?אני לא חסיד אומן.אבל תדעו לכם כל יהודי טוב, שהוא בר דעת, בעל שכל, ליל ראש השנה מקדיש אותו למשפחה.כולם אוכלים יחד ושותים יחד ושמחים יחד.זה חג.חג – צריכים לשמוח.בחג מה עושים?הולכים לבית הקברות או שמחים?צריך לשמוח לא להיות אבל, להתאבל בוידויים בדברים אחרים.כל הזמן לחשוב לקיים מצוות עשה של לשמוח.זה הולך לאומן עושה 'ושמחת באומן' במקום 'ושמחת בחגך'.איזה דבר זה?איזה דברים אלה?יש לנו חוקים, יש לנו משפטים ישרים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם...לא יעזוב את הולכים בעקבותיהם."וכן הרב דב ליאור ניסה להמחיש עד לאן מגיע האבסורד בקרב הנוסעים לאומן וסיפר שאנשים מגיעים למירון לקבר רבי שמעון בר יוחאי, על מנת לבקש ממנו שיעזור להם, כדי שיצליחו לנסוע לקבר רבי נחמן ולבקש ממנו בקשה".

וכן נשאל הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, האם מותר לטוס לאומן בראש השנה, וענה: "יש מתירים.אך למדנו מרבותינו כי אין למעלה מארץ ישראל והצדיקים הטמונים בה.וגם רבי נחמן כותב כי תורתו היא מכח ארץ ישראל".

מכל האמור לעיל עולה דבר אחד - יש לבקר ולהתפלל במקומות קדושים בארץ.


נלקח משאילת שלמה 132