שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ניסים מגיעים על גבי מסירות נפש- יום ירושלים (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

היום הראשון למלחמה משוער מן השמיים בבוא יום שני כו באייר יצאו כמעט כל מטוסי חיל האוויר כמעט 200 לכיוון שדה התעופה של מצרים. הסיכון במבצע מוקד שפתח את המלחמה היה עצום. למצרים היה מערך נ"מ מתקדם ומפותח מאוד, לעומתם רוב מטוסי חיל האוויר הישראלי היתה נחותה משל אלה. אם המטוסים היו מתגלים היה ניתן להפיל רבים מהם, וכל חיל האוויר שלנו היה נופל. והנה נראה הנץ הגדול וכל המטוסים הגיעו ועברו את תעלת סואץ בלי שנתגלו וכל המערך של גילוי המטוסים של המצריים נפלו. וכך הם הפציצו את כל המטוסים המצרים. ולמטרה זאת השתמשו בפצצות מיוחדות אשר הכינו בארץ, וכן הפציצו את כל מסלולי ההמראה. חיל האוויר הישראלי איבד רק 8 מטוסים, ו2 נפלו בשבי השאר נפצעו וחזרו לישראל. לא היה חייל אחד שהאמין שתוצאות הקרב הראשון יהיו כה טובות.

אולם המלאכה לא נשלמה, כמחצית מחיל האוויר המצרי נשאר על תילו, ולכן יצאה עוד התקפה, וכאן נראה הנס השני שהוא לא פחות מדהים מהנס הראשון. רק מטוסים בודדים נפלו וחיל האוויר הצליח להפציץ את רוב המטוסים שנשארו. גם כאן חדרה רוח גבורה לטייסים האלו. בסה"כ 350 מטוסים הופצצו..

יש פה עוד כמה דברים שלא רשומים. שנה הבאה..

באותו יום גנרל מצרי החליט לעשות סיור בשמי מצרים. וכיוון שהוא ידע שמפעילי הנ"מ מפגרים הוא נתן הוראה להשבית את מערך הנ"מ. וכשראו את המטוסים רצו לראות והקצינים המצרים מנעו זאת מהם בגלל הגנרל.

ואצל הירדנים, הם החליפו באותו יום את קוד הלחימה שלהם והם לא ידעו לעבוד איתו בתוך יום אחד.

ועיין בספר כרעם ביום בהיר. 600 עמודים של ניסים. יושב בשמיים ישחק למו.

אבל כאשר רבש"ע עושה ניסים- הניסים חלים על מסירות הנפש.

[א] מסכת ברכות כ- למה אנחנו צמים שני וחמישי שני וחמישי ואין גשם ובדור הקודם הרב רק שלף נעלו לצערו וירד גשם? שמא תאמר הם למדו תורה? לא נכון אנחנו לומדים תורה יותר מהם. אלא שבגלל שהראשונים מסרו נפשם ואנחנו פחות מוסרים נפשנו.

הניסים של הקב"ה כשהם צריכים להגיע הם חלים על מסירות הנפש. מסירות הנפש של הטייסים ומסירות הנפש של כל הלוחמים.

[ב] אמר דוד המלך להקב"ה בשעה שסיים את ספר תהילים- יש בריה שבראת בעולמך והיא אומרת שירות ותשבחות יותר ממני? והראה לו את הצפרדע- שהיא אומרת שירות ותשבחות יותר ממך, ולא עוד אלא שכל שירה ותשבחה שאני אומרת אני אומרת 3000 משלים כדי להסביר אותה. ולא עוד אלא שאני עוסקת במצווה גדולה, וזו המצווה שאני עוסקת בה.. יש מין אחד בים שאין מזונו אלא מן המים ובשעה שהוא רעב נוטלני ואוכלני. המצווה שאני עושה זה מה שהוא אוכל אותי. אני לא באה לפה שלו, הוא לא שואל שאלות. זו המצווה שנאמר "אם רעב שונאך האכילהו לחם.." זה בהתחלת פרק שירה, ושמע דוד המלך והסכים. כלומר זהו היסוד- מסירות נפש.

[ג] גם במצרים ובאו הצפרדעים בתנורך ובמשארתיך. מה זה משארת? בצק. אומרים חז"ל כשיש בצק אז התנור כבר דולק, כלומר שאם כתוב שהיו בתנור ובמשארותיך יוצא שהם באו לתנורים בעודם דולקים, זו פקודת אלוקית.

בפעם ראשונה שיהודים היו צריכים למסור את הנפש עשו ק"ו, ומה הצפרדע שאינם צריכים למסור את נפשם- מסרו, על אחת כמה וכמה שאנחנו מצווים צריכים למסור את הנפש.

אם, הקב"ה עושה ניסים על יסוד מסירות הנפש. לא אמרתי שכל פעם שיש מסירות נפש יש נס, אלא כשיש ניסים הכלים הם מסירות נפש. האור האלוקי צריך כלים וזאת מסירות הנפש.

כל צה"ל מלא במסירות. צה"ל משמר הגבול המשטרה, השבק המוסד ועוד ששכחתי. על זה חל הנס.

[ד] בכוזרי- הקב"ה היה יכול לעשות נס גדול של שיבת ציון והיינו פה, וזה התבזבז, נשפך הצידה.

[ה] גם קריעת ים סוף- נכנסנו לים ורק אז הוא נפתח. "הים ראה וינוס" התקדמנו ונפתח, התקדמנו ונפתח. ואומר המדרש שמה הוא ראה? ראה את יוסף, את המסירות נפש של יוסף. שהוא מסר את נפשו. ראה הים וינוס.

הכל בזכות ומתוך מסירות הנפש.

הרב ז"ל נשאל ב8 קבצים למה זכה דורנו לגאולה? ולא דורות אחרים שהם יותר צדיקים? מה הוא זכה? הוא זכה בגלל שהוא עסק בגאולה במסירות. הוא עסק עוסק ויעסוק. ואז הקב"ה מרומם אותו בישועה. ואנחנו ממשיכים במסירות הנפש. מסירות הנפש בצבא, מסירות הנפש בבניין הארץ, מסירות שיונקת בגלוי ובסמוי מהתורה שלומדים שמחברת את האדם אל עולמות יותר עליונים מאשר הסיפוקים היומיומיים הקטנים. רבש"ע החליט לעשות ישועה לעמו כבר לפני 130 שנה והוא הולך וממשיך, הולך ומתעצם עד הגאולה השלמה.

====