שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

נח הצדיק

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

נח הצדיק

[נרשם ע"י יוסף אברמסון]


מי יכול להיות צדיק? האם זה מתאים לכל אחד? תשובה לכך נותנת התורה: "נח איש צדיק תמים היה וגו'". מכיון שנח הוא הסבא של כולנו לכן כל אחד יכול להיות צדיק.

מה זה "צדיק"? זה מי שלא עושה עבירות ועושה המצוות שמחוייב בהן.

אבל נח היה יותר מצדיק. היה גם "תמים". תמים זה שלימות. כי יכול להיות צדיק שאינו עושה עבירות כי הוא מפחד מעונש. או מה יגידו עליו. וכן מקיים מצוות כדי לעשות רושם. אך "תמים" נמנע מהרע כי זה רע. ועושה טוב כי זה טוב.

אולם נח היה גם יותר מ"תמים"! גם "את האלוקים התהלך נח". כל הזמן חשב כיצד לעשות את רצון ד'.

לפני כל המדות הללו התורה מעידה שהיתה עוד תכונה מיוחדת לנח: "איש". "איש" זה להיות "בן אדם". לא מפריע לאחרים, אלא עוזר לאחרים. זה קודם להכל!

יה”ר שנזכה להיות כמו נח, איש צדיק וכו'.


  • פורסם בשאילת שלמה 249